Finja Prefab har fått i uppdrag att leverera betongstommen till projektet Bonum BRF Sångstenen i Malmö och vår kund NBI. Projektet består av två flerbostadshus i fyra till fem våningar. Beställaren är Riksbyggen som via sitt seniorkoncept bygger moderna seniorbostäder med hög miljöprofil.

Projektering av betongstommarna påbörjades under våren 2021 och leverans och montage är beräknad till oktober. NBI har tillsammans med beställaren lagt stor vikt vid kvalitet, hållbarhet och produktionsvänliga lösningar. Med vårt prefabricerade stomsystem levererar vi trygga och hållbara betongstommar.

– Vi ansvarar för hela processen från projektering och tillverkning till färdigt montage. Vårt erbjudande innebär att kunden erhåller en kostnadseffektiv och optimerad stomlösning, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. Finja Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongelement har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.  Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 550 anställda och omsättningen uppgår till ca 1 miljard kronor.

Läs mer om Finja Prefabs bostadskoncept Hållbara Hem på vår hemsida https://www.finjaprefab.se/bostader/

Kaj Grönvall
VD