Finja Prefabs viktigaste prioritering är säkerhet. Ett led i företagets systematiska arbetsmiljöarbete är att man för ett antal år sedan förändrade vilken typ av flak som används vid lastning och leverans av väggelement. Man har gått från att leverera väggelement på traditionell A-bock till att nu leverera på de säkrare bygelflaken. Detta har ökat säkerheten på fabrik och byggarbetsplats och förbättrat Finja Prefabs redan högt ställda säkerhetskrav.

Bygelflaken står på marken och elementen kan lastas och säkras på marknivå på dessa flak i fabrikerna. Flaken kan sedan stå förankrade och klara på marken i väntan på lastning på bil. Arbetsmiljön och säkerheten förbättras på detta vis för de som lastar och förankrar elementen på bil. Skillnaden är att man nu kan stå på marken och göra detta jämfört med när man förankrar element på A-bock uppe på en lastbil. På detta vis minimeras fallolyckor. Även lossningen av väggelementen på arbetsplatsen blir säkrare med bygelflak.

För utlastningen av bjälklagselement har Finja Prefab också startat ett utvecklingsarbete. Automatiska utlastningsstationer effektiviserar och ökar flexibiliteten vid utlastning av elementen. Med nya hydrauliska utlastningsstationer som fylls på med hjälp av gränsletruck, rationaliserar vi lagerläggningen och transportörerna kan hämta och lasta elementen själva.

Denna satsning att på ett säkrare sätt leverera betongelement är ett aktivt steg i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Vi skriver nu en serie artiklar där man kan läsa om de förändringar vi gjort de senaste åren som en del av vårt systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige.