I slutet av augusti skrevs ett ramavtal mellan Ikano Bostad och Finja om att bygga cirka 3000 lägenheter. Som komplett stomentreprenör kommer Finja att projektera, tillverka, leverera och montera stommarna till husen.

Det är inte första gången de två familjeföretagen samarbetar. 2013 levererade Finja 130 Ikano-lägenheter vid Saltsjö Vy i Nacka. Därefter har man arbetat ihop i ännu ett projekt, så hittills har man byggt 177 lägenheter. Ytterligare två projekt med totalt 186 lägenheter är dessutom redan på gång.

När det nu var dags för upphandling för de kommande årens satsningar, fanns många presumtiva aktörer med i förhandlingarna. Till slut valdes Finja till A-leverantör. Fredrik Anheim, produktionschef på Ikano Bostad berättar varför.

– Vi har haft en lång process där vi utvärderat vilket företag vi ville samarbeta med. Att det blev Finja beror på flera faktorer. Viktigt var att de delar våra värderingar, och att de liksom vi arbetar för långsiktighet, framförhållning och tillväxt. Sedan har de både viljan, kapaciteten och kompetensen att tillsammans med oss utveckla bostadsbyggandet så att vi kan bygga yteffektivt, vilket i slutändan ger ett billigare boende. Dessutom finns det en miljövinst i att de rent geografiskt är nära våra huvudmarknader i Stockholm-, Göteborg- och Öresundsregionerna.

Att Finja är A-leverantör betyder att de har möjlighet att välja vilka projekt de ska arbeta med. På så sätt kan man hålla en jämn och kostnadseffektiv produktion.

– Det här är en väldigt stor satsning från Finjas sida. I Ikano Bostad har vi nu en partner med en gemensam vision om långsiktighet och hållbart byggande. Genom att tillsammans utveckla ett koncept kan vi effektivisera byggprocessen och därmed få ner kostnaderna för slutkunden, säger Kaj Grönvall, VD på Finja Prefab AB.