Finja Prefab har ett stort fokus på systematiskt säkerhetsarbete för att förebygga olyckor på våra arbetsplatser. Ett led i detta är att företaget de senaste åren investerat i nya traverser för att lyfta betongelementen från formborden och ut på gården eller upp på bygelflak och trailers för leverans. Efter genomförd konditionsanalys av företagets samtliga traverser beslutades om en uppgradering som lett till nyinvestering i delar av eller hela traverser. De nya traverserna ger avsevärt förbättrad säkerhet och ergonomi.

För att arbetet med traverserna ska ske på ett säkert sätt genomförs kontinuerligt traversutbildningar för dem som arbetar med dessa. Utbildningsbevis, lokalt tillstånd att hantera traverserna på respektive produktionsanläggning samt utbildning inom Säkra Lyft krävs för att arbeta med utrustningen. På Finja Prefab finns personal som innehar licens för att utbilda och utfärda utbildningsbevis.

För att förbättra arbetsmiljön och effektivisera arbetet har också investering i det senaste inom digital produktionsutrustning gjorts. Ett exempel är en armeringsmaskin som eliminerar tunga och slitsamma lyft. Armeringsmaskinen kapar och levererar ut färdiga armeringsjärn i önskade längder samt bockar byglar. Armeringen köps in på rulle, istället för som förr i buntar av raka järn. Utifrån digitala ritningar kapar och bockar maskinen armeringsjärn i önskade längder och former. Investeringen har gett goda resultat och planer på liknande investering till fler produktionsanläggningar finns.

Detta är vår andra artikel i serien där vi berättar om de förändringar vi gjort de senaste åren som en del av vårt systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige.