Kaj Grönvall, VD på Finja Prefab, har blivit omvald till ordförande i Svensk Betong, samlingsplatsen för betongfantaster, tillverkare som användare. Stämman, vilken ägde rum i Stockholm den 16 april, innefattade även val av tre nya styrelseledamöter vid namn Per Berglund (Betongindustri AB), Daniel Jonsson (Lujabetong AB) och Torbjörn Nilsson (Abetong AB).

Utöver dessa personer består styrelsen i dagsläget av Carina Edblad (Thomas Betong AB), Fredrik Holst (Strängbetong AB), Jörgen Persson (Skanska Stormsystem AB), Peter Nilsson (Swerock AB) samt Jan Lagerstedt (Contiga AB).