​Finja Prefabs resa mot målet att minska klimatavtrycket med 50% på 3 år har börjat. De åtgärder som vidtas för att nå de tuffa klimatmålen är bland annat receptoptimering av betongtillverkningen. En viktig aspekt är här att minska cementmängden i betongstommarna. Implementeringen av de optimerade recepten har redan kommit halvvägs i vår verksamhet. Även andra förändringar som görs i recepten har inverkan på klimatavtrycket.

I slutet av oktober lanserades erbjudandet om klimatpositiva betongstommar. Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Vi har sedan lansering fått en mycket bra respons på vårt erbjudande. Många av våra kunder är intresserade och budskapet ger en mängd intressanta diskussioner på projektnivå om hur vi tillsammans kan skapa en bättre miljö.

Budskapet om klimatpositiva betongstommar innebär att vi redan nu erbjuder våra kunder detta. Som ett led i vårt långsiktiga miljöarbete har en färdplan utvecklats. Vi har redan kommit en bit på vägen med våra egna klimatåtgärder, men jobbar ständigt på att bli bättre. För den del där de egna åtgärderna inte räcker fullt ut klimatkompenserar Finja Prefab genom ett biogasprojekt som är certifierat enligt FN:s CDM (Clean Development Mechanism). Projektet uppfyller också kriterierna för Gold Standard, som är en kvalitetsstandard som stöds av flera miljöorganisationer. Projektet bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Vi är glada för att våra kunder vill vara med på vår resa. Våra egna åtgärder i verksamheten samt klimatkompensationen ger sammantaget ett erbjudande som kunderna visar stort intresse för. Vi är stolt över att kunna erbjuda dem klimatpositiva betongstommar redan nu. Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete och kommer framöver att kunna tillkännage flera åtgärder som minskar vårt klimatavtryck, säger Kaj Grönvall, vd Finja Prefab.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige.