På projektet Vipemöllan i Lund startade Finja Prefab i mars, montaget av betongstommen till etapp 1. Projektet består av 99 hyreslägenheter i två huskroppar, med tillhörande p-hus. Veidekke är totalentreprenör och bygger husen till bostadsbyggaren Fler Bostäder.

Vipemöllan byggs med en klimatpositiv betongstomme från Finja Prefab. Montaget beräknas vara klart i början av juli. Planerad inflyttning i husen är till årsskiftet 2021/2022.

Det pågår även en bygglovsprojektering för en andra etapp om ca 120 lägenheter. Om allt faller väl ut kommer denna etapp ha sin byggstart i juni, med stomresning som startar i november.

– Hållbarhet och klimat är viktiga frågor för oss och vi arbetar ständigt med att minska vårt klimatavtryck. Därför är vi glada att våra kunder också prioriterar detta och väljer att bygga med klimatpositiv betongstomme, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Vipemöllan är Fler Bostäders andra projekt med klimatpositiv betongstomme från Finja Prefab. Det första projektet var Kv. Mammutträdet i Ystad.

Fler Bostäder skapar bostäder som fler har möjlighet att flytta in i. Deras idé är att bygga hus med långsiktighet i tanken och människan i centrum. Bostäder med noggrant utvalda material som tar hänsyn till miljön och som ger människor en bättre vardag.

Läs mer om Finja Prefabs bostadskoncept och om våra klimatpositiva betongstommar på vår hemsida: https://www.finjaprefab.se/om-oss/hallbarhet/klimatpositiva-betongstommar/

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med sju produktionsanläggningar runt om i Sverige. Finja Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongelement har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.  Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 550 anställda och omsättningen uppgår till ca 1 miljard kronor.