Certifikat & Dokument

Finja Prefabs produkter används ofta till byggnader som ska miljöcertifieras enligt olika standarder. För att bedömningen i varje projekt ska bli så bra som möjligt, strävar vi efter att optimera våra produkter ur både miljö- och kvalitetssynpunkt.

Alla produkter som omfattas av en harmoniserad standard är CE-märkta. För att säkerställa kraven på CE-märkning och BBC/EN13369 uppfylls genomgår våra anläggningar regelbundna besiktningar av Nordcert/SP, som är ett ackrediterat organ. 

Se och ladda ner våra dokument nedan:

Miljö

pdf Finja Prefab ISO 14001 Miljöcertifikat

 

EPD, miljövarudeklaration

Miljövarudeklarationerna ger oss en möjlighet att utvärdera våra produkters klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Våra produkter används ofta till byggnader som skall miljöcertifieras enligt olika standarder och våra EPD:er hjälper våra kunder i deras arbete att bygga hållbara byggnader. EPD:erna har kvalitetsgranskats och godkänts av en oberoende part, vilket säkerställer att data har beräknats på ett standardiserat sätt. Finja Prefabs EPD:er finns registrerade hos Environdec Sverige.

pdf Finja Prefab EPD Isolerade väggelement, halv och sandwichväggar

pdf Finja Prefab EPD Massivvägg

pdf Finja Prefab EPD Förspänd bjälklagsplatta

pdf Finja Prefab EPD Pelare

 

BCC & CE certifikat

Byggprodukter måste vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration för att få säljas, om de omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning (ETA). CE-märkningen anger att produktens egenskaper överensstämmer med angiven prestanda i DoP. Alla Finja Prefabs produkter som omfattas av en harmoniserad standard är CE-märkta.

pdf Finja Prefab Bollebygd Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Bollebygd Certifikat CE

pdf Finja Prefab Borensberg Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Borensberg Certifikat CE

pdf Finja Prefab Hultsfred Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Hultsfred Certifikat CE

pdf Finja Prefab Hässleholm Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Hässleholm Certifikat CE

pdf Finja Prefab Katrineholm Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Katrineholm Certifikat CE

pdf Finja Prefab Vara Certifikat BBC EN13369

pdf Finja Prefab Vara Certifikat CE

pdf Finja Prefab Östra Grevie Certifikat BBC EN 13369

pdf Finja Prefab Östra Grevie Certifikat CE

pdf Strängnäs Prefab Certifikat BBC EN 13369

pdf Strängnäs Prefab Certifikat CE

 

Prestandadeklarationer DoP

pdf Prestandadeklaration Grundläggningselement EN 14991 DoP 3 (EN206-1)

pdf Prestandadeklaration Väggelement EN 14992 DoP 4 (EN206-1)

pdf Prestandadeklaration Balkar och pelare EN 13225 DoP (EN206-1)

pdf Prestandadeklaration Trappor EN 14843 DoP 7 (EN206-1)

pdf Prestandadeklaration Vägg- och sockelelement EN 14992 DoP 8 (EN206)

pdf Prestandadeklaration Balkar och pelare EN 13225 DoP 9 (EN206)

pdf Prestandadeklaration Grundläggningselement EN 14991 DoP 10 (EN206)

pdf Prestandadeklaration Trappor EN 14843 DoP 11 (EN206)

pdf Prestandadeklaration Stödmurselement EN 15258 DoP 12 (EN206)

pdf Prestandadeklaration Kulvertelement EN 14844 DoP 13 (EN206)

 

Byggvarudeklarationer

Finja Prefabs byggvarudeklarationer förmedlar information som kan användas för bedömning av en produkts miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel. Byggvarudeklarationer (BVD) är ett frivilligt system med ett branschgemensamt format, uppbyggt efter Byggmaterialindustriernas riktlinjer. För mer information se Byggmaterialindustriernas webbplats