KLIMATPOSITIVA BETONGSTOMMAR

Nu kan vi som första stomentreprenör erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar. Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för oss på K-Prefab. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck.

Vår färdplan för klimatpositiva betongstommar

Som ett led i vårt långsiktiga miljöarbete har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar redan nu. I vår färdplan ingår följande steg.

 1. Analys av vår miljöpåverkan
 2. Åtgärder för att väsentligt minska vår egen klimatpåverkan
 3. Klimatkompensation där våra egna åtgärder inte räcker fullt ut för att bli klimatpositiva

 

Tillverkningen av stommen är bara en del av betongens livslängd. Tillsammans blir alla betongstommens fördelar ett klimatsmartare val.

Betongstommens fördelar

 • Tät, medför låg energianvändning
 • Tung och värmetrög
 • Kräver minimalt med underhåll
 • Brandsäker
 • Fuktsäker
 • Goda isolerande egenskaper
 • Tillverkad av naturligt material
 • Estetisk med oändliga möjligheter
 • Återupptar koldioxid under sin livslängd
 • Kan återvinnas fullt ut

Vad gör vi för att minska vår egen klimatpåverkan?

 • Lokal tillverkning ger närproducerade betongstommar
 • Framtagning av EPD:er för analys och åtgärder
 • Öka utnyttjandegraden och höjda miljökrav på transportörer
 • Byte till fossilfritt bränsle för uppvärmning
 • Minimera spill i alla våra processer
 • Återanvändning lokalt av restmaterial
 • Återvinning av ingående material
 • Receptoptimeringar i vår tillverkning 

Klimatåtgärd – minimera spill

K-Prefab arbetar ständigt med att minimera spill i tillverkningsprocessen. Ett av våra hållbarhetsprojekt är att återanvända den restbetong man får vid gjutning av element. Betongen hälls i gjutformar som när de är fulla blir ett betongblock som till exempel kan användas för att avskilja bulkmaterial i olika typer av miljöer.

Referensprojekt

K-Prefabs första projekt med klimatpositiv betongstomme var bostadsprojektet Kv. Mammutträdet i den grönskande stadsdelen Trädgårdsstaden i Ystad.

Projektet består av 3 huskroppar med totalt 87 lägenheter. Inflyttning i första huset är beräknat till december 2020.

Hur klimatkompenserar vi?

Vi klimatkompenserar genom ett biogasprojekt som är certifierat enligt FN:s CDM (Clean Development Mechanism). Projektet uppfyller också kriterierna för Gold Standard, som är en kvalitetsstandard som stöds av flera miljöorganisationer. Tricorona är vår partner för att förmedla investeringen i klimatkompensationsprojektet. Vi följer den oberoende standarden för klimatneutralitet – ISO 14021, vilket innebär att vi kompenserar CO2e till 100%. För att erbjuda klimatpositiva stommar kompenserar vi ytterligare 15% CO2e. Projektet bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 

"Vi älskar vår betong! Genom att först och främst minska vårt egna koldioxidavtryck samt även klimatkompensera kan vi nu erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar. Eftersom en betongstomme har en lång livslängd är den ett utmärkt val när man som vi tänker långsiktigt. Vi är stolta över vår satsning som värnar om en hållbar framtid."

Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan bygga klimatsmart tillsammans.

 

Kaj Grönvall, vd K-Prefab
kaj.gronvall@kprefab.se
0702 – 66 71 79

 

Ladda ner och läs vår folder Klimatpositiva betongstommar.

Download our folder Climate positive concrete frames in English.

   

VI HJÄLPER DIG!

Klicka på respektive region för att komma i kontakt med våra säljare. 

Region Syd

Region Väst

Region Öst