Plintgrund & kantbalk

Vi gör plintgrunder till lagerhallar, maskinhallar, industrihallar, logistikhallar, handelshus, bilhallar, stall, ridhus med mera. Våra plintar passar till stålstomme, limträstomme och betongstomme. Plintarna går att kombinera med K-Prefabs prefabricerade väggelement som ger dig flexibla, gedigna och miljöanpassade lösningar

Våra plintgrunder består av plintar som kan kompletteras med längsgående kantbalkar, socklar eller väggar. Plintarna i betong är speciellt utformade för att ta upp tyngden från byggnaden och användas som upplag för kantbalkarna. Kantbalkarna monteras mellan plintarna utan gjutning. Sockel- och väggelement monteras efter att stommen är monterad. Montaget görs med hjälp av kranbil eller mobilkran om det rör sig om de större plinttyperna. Grunden till en normalstor byggnad monteras på en dag och när montaget är klart har pelarstommen en stabil och säker grund att stå på.