Gödselbrunn

Information

Våra gödselbrunnar av prefabricerade betongelement är ett tätt och säkert sätt att lagra gödsel och urin. Betongelementen gjuts ihop med bottenplattan. Gödselbehållarens unika konstruktion ger också en lång livslängd. Insidan av gödselbrunnen har en stålglättad yta. Utsidan av gödselbrunnen gjuts mot en stålform med dekorativa urparningar.

Produktbeskrivning

  • Tillverkas av armerad betong i stålformar
  • Runda linspända behållare
  • Behållardjup 3,0 och 4,0 m
  • Vi gör volymer från 125 - 3040 kubik
  • Pumpgrop och rörgenomgång kan utföras
  • Räckesstolpar kan fästas med hjälp av ingjutna skruvfästen M16 i elementkrön
  •  På den kraftiga övre kantbalken kan takduk monteras som håller ända upp till snözon 3.0