Spaltstöd i betong

K-Prefab tillverkar skräddarsydda, prefabricerade betongelement som produceras inomhus på fabrik.

Kprefab Overlay Shape

OM PRODUKTEN

OM PRODUKTEN

Ett komplett system av prefabricerade betongelement, för uppbyggnad av spaltgolv i alla typer av stallar. I vårt sortiment finns kompletterande element för tvärkulvertar, avgränsande spaltstöd med spaltupplag på båda sidor. Vi har även element för mjölkgropar.

Dimensioner

Längd: 3000 m

Standardhöjd: 470, 570, 670, 770, 870.

Spaltstödsfot 

Längd: 410, höjd 100 mm, vikt 15,5 kg/styck