Stödmur för trädgård, L-stöd i betong - 5 kN/m2 marktryck

K-Prefab tillverkar skräddarsydda, prefabricerade betongelement som produceras inomhus på fabrik.

Kprefab Overlay Shape

OM PRODUKTEN

OM PRODUKTEN

Våra L-stöd 5 kN/m 2  stödmurar används till främst trädgårdar och lämpar sig för lätt fordons- och trucktrafik.

Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen. Den kan också användas som fristående vägg i planlager, för hantering och separering av olika material, parkeringsplatser för personbilar m.m.

K-Prefabs lagerförda sortiment, se tabell nedan, har standardlängden 2400 mm, det finns även fasta 90o ytterhörn. Hörnen har alltid sidlängden 2 x 1200 mm. Passbitar & specialmurar kan levereras vid förfrågan.

Produktdata

Stödmur 5kN/m2

 

 

 

 

Kröntjocklek (t)

80 mm

100 mm

120 mm

120 mm

5 kN/m2 (q)

400-1000 mm

600-2100 mm

900 – 3000 mm

>3000 – 4700 mm

Hörnutförande

Rundat, r=200 mm

Spetsigt

Spetsigt

Gerad/fasad fot