Sponsring

Med sponsring vill vi skapa och bibehålla goda relationer till nuvarande och framtida medarbetare samtidigt som vi förhoppningsvis bidrar till förbättringar och framgångar inom de områden vi sponsrar.

 

Vi sponsrar klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle där våra medarbetare är engagerade som ledare eller medlemmar.
Vi satsar på aktiviteter som vi tror på och kan stå för. Sponsring är en del av vår totala kommunikation och marknadsföring och ska återspegla våra värderingar och vårt varumärke.

Att friska medarbetare mår bättre och presterar bättre är vår fasta övertygelse och därför uppmuntrar vi alla aktiviteter som främjar personalens hälsa.