K-PREFAB - Komplett stomentreprenör

OM K-PREFAB

Vi är en av marknadens främsta aktörer inom prefabricerade betongelement. Tillsammans bygger och utvecklar vi framtidens flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra olika stomkoncept. Vårt breda produktutbud av väggelement, grunder, bjälklag, balkonger, trappor osv. erbjuder innovativa helhetslösningar.

Givetvis följer, driver och ansvarar vi för projekten hela vägen, från idé till färdig stomme. Vi finns med i alla led och utför både projektering, konstruktion, produktion, leverans och montering. Allt för att ert projekt ska ske så säkert, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt med rätt kvalitet. Vi är en rikstäckande aktör som innebär att all vår tillverkning är närproducerad, samt att vi är tillgängliga med ett starkt engagemang på den lokala marknaden. I dagsläget är vi 600 anställda och omsätter drygt 1,2 miljarder kronor.

Klimatpositiva betongstommar 

Nu kan vi som första stomentreprenör erbjuda klimatpositiva betongstommar. Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för oss. Läs mer och se projekt med klimatpositiv betongstomme.

Nyheter

K-Prefabs nya EPD:er visar minskat CO2-avtryck

8 juli, 2022

K-Prefab publicerar uppdaterade EPD:er (miljövarudeklarationer). EPD:erna visar produkternas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Förbättringarna som K-Prefab har gjort avseende armering, bindemedel, betongrecept och avfall har medfört att uppdaterade EPD:er visar ett mins­kat CO2-avtryck med 35%. Betongstommarna får därmed en lägre klimatpåverkan. EPD:erna ger verktyg för att bättre förstå hur produkterna påverkar klimatet och därmed ökar förutsättningarna för […]

Läs mer

Vårt sätt att arbeta med hållbarhet

22 juni, 2022

K-Prefabs långsiktiga hållbarhetsarbete omfattar både miljö, ekonomi och sociala aspek­ter. I den nypublicerade rapporten Vårt sätt att arbeta med hållbarhet, sammanfattar företaget hur man under 2021 arbetat med fortlöpande miljöarbete, samt rollen som arbetsgivare och stomentreprenör.  I rapporten finns redovisning av de klimatpositiva stomprojekt som genomfördes under 2021. Flera olika åtgärder för att minska klimatpåverkan […]

Läs mer