Kontor & handel

Lätt att hyresanpassa

Betongstommar till Kontor & Handel

Vi är en komplett stomentreprenör med lång erfarenhet av att bygga betongstommar. Vi tror på kloka lösningar som är lätta att hyresanpassa. Våra lösningar är hållbara och klimatsmarta med låga driftskostnader.

Från ide till komplett betongstomme

Vi erbjuder en snabb, trygg och kostnadseffektiv lösning. Som en komplett stomentreprenör står vi för hela stombygget och ansvarar för hela processen från projektering, konstruktion, tillverkning till färdigt montage. Vi är med er från början och tillsammans skapar vi framtidens byggnader.

Säkerhet, miljö och ekonomi

Våra betongstommar består av standardiserade komponenter som ger ett snabbt byggande där alla delar monteras på kort tid till en komplett stombyggnad. Det skapar många möjligheter och ni får en stabil stomkonstruktion med minimalt underhåll, som är energieffektiv med låga U-värden och som uppfyller höga miljökrav. Den korta och effektiva byggtiden ger en kortare tid på arbetsplatsen, snabbare inflyttning och förmånligare totalekonomi för den färdiga byggnaden.

Variation och valmöjligheter

Vi levererar en lösning med välisolerade ytterväggar, homogena innerväggar, trappor, hisschakt och bjälklag med inbyggda installationer med el, VA och ventilation. Vi ser även till att era fönster monteras för en komplett och färdigställd byggnad. Vi erbjuder stor valfrihet i fasaduttryck. Kombinationen av flexibla planlösningar, estetik, form och funktion skapar förutsättningar för att du ska kunna skapa kontor eller handelsbyggnader med stark identitet.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna dig med mer information. Här hittar du kontaktuppgifter.

Referensprojekt

Här ser du några av våra tidigare projekt inom kontor och handel, klicka på bilden för att läsa mer. Klicka här för att se alla våra referensprojekt. 

Se vårt klipp om vårt stomkoncept – Kontor & Handel:

VI HJÄLPER DIG!

Klicka på respektive region för att komma i kontakt med våra säljare. 

Region Syd

Region Väst

Region Öst