Certifikat & Bedömningar

Läs om våra certifikat och bedömningar nedan

Certifikat & Bedömningar

 

K-Prefabs produkter används ofta till byggnader som ska miljöcertifieras enligt olika standarder. För att bedömningen i varje projekt ska bli så bra som möjligt, strävar vi efter att optimera våra produkter ur både miljö- och hållbarhetsaspekt såväl som ur kvalitetssynpunkt.

Under respektive sida hittar ni certifikat och bedömningar både vad gäller miljöcertifieringar och kvalitetsdokument.

 

Certifikat och Bedömningar – Miljö/Hållbarhet

Certifikat och Bedömningar – Kvalitet