Plintgrund

K-Prefab tillverkar skräddarsydda, prefabricerade betongelement som produceras inomhus på fabrik.

OM PRODUKTEN

OM PRODUKTEN

Plintgrunder för alla typer av byggnader

Vi gör plintgrunder till lagerhallar, maskinhallar, industrihallar, logistikhallar, handelshus, bilhallar, stall, ridhus med mera. Våra plintar passar till stålstomme, limträstomme och betongstomme. Plintarna går att kombinera med K-Prefabs prefabricerade väggelement som ger dig flexibla, gedigna och miljöanpassade lösningar. Läs mer om våra olika produkter under betongelement

Kontakta oss

Våra plintgrunder består av plintar som kan kompletteras med längsgående kantbalk, socklar eller väggar. Plintarna i betong är speciellt utformade för att ta upp tyngden från byggnaden och användas som upplag för kantbalkarna. Kantbalkarna monteras mellan plintarna utan gjutning. Sockel- och väggelement monteras efter att stommen är monterad. Montaget görs med hjälp av kranbil eller mobilkran om det rör sig om de större plinttyperna. Grunden till en normalstor byggnad monteras på en dag och när montaget är klart har pelarstommen en stabil och säker grund att stå på.

K-Prefabs kantbalkar ingår i produkten Plintgrund. De monteras mellan plintarna utan gjutning. För en komplett plintgrund finns kantbalkar i fyra olika utförande enligt nedan tabell (Typ B1, Typ B2, Typ B3 och Typ B4). Vårt system med plintgrunder kan användas till lagerhallar, maskinhallar, industrihallar, logistikhallar, handelshus, bilhallar, stall, ridhus med mera. Plint-och kantbalksystemet passar till stålstomme, limträstomme och betongstomme.

Kontakta oss

Produktdata

K-PREFAB PLINTGRUND TYP P3

 

Bottenplatta

B x H = 1180 x 2300 mm

Plinthöjd

1300 mm

Plinttopp

400 x 400 mm

Vikt

1.9 ton

K-PREFAB PLINTGRUND TYP P4

 

Bottenplatta

B x H = 1500 x 3000 mm

Plinthöjd

1300 mm

Plinttopp

400 x 500 mm

Vikt

3.0 ton

K-PREFAB PLINTGRUND TYP P5

 

Bottenplatta

B x H = 2400 x 4000 mm

Plinthöjd

1300 mm

Plinttopp

600 x 800 mm

Vikt

7.2 ton

K-PREFAB PLINTGRUND TYP P21

 

Bottenplatta

B x H = 1180 x 1500 mm

Plinghöjd

1300 mm

Plinttopp

300 x 400 mm

Vikt

1.3 ton

K-PREFAB PLINTGRUND TYP P31

 

Bottenplatta

B x H = 1200 x 2150 mm

Plinthöjd

1300 mm

Plinttopp

400 x 400 mm

Vikt

1.9 ton

K-PREFAB PLINTGRUND TYP P41

 

Bottenplatta

B x H = 1500 x 2350 mm

Plinthöjd

1300 mm

Plinttopp

400 x 500 mm

Vikt

2.5 ton

K-PREFAB PLINTGRUND TYP P51

 

Bottenplatta

B x H = 2000 x 2400 mm

Plinthöjd

1300 mm

Plinttopp

400 x 500 mm

Vikt

3.2 ton

K-PREFAB PLINTGRUND TYP P61

 

Bottenplatta

B x H = 2200 x 3000 mm

Plinthöjd

1300 mm

Plinttopp

500 x 600 mm

Vikt

4.7 ton

 

TYP B1

Oisolerad kantbalk

Mått

B x H = 100 x 500 mm

Vikt

120 kg/lpm

Längd

Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelare

TYP B2

Oisolerad kantbalk

Mått

B x H = 150 x 400 mm

Vikt

150 kg/lpm

Längd

Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelare

TYP B3

Isolerad kantbalk med 30 mm cellplast

Mått

 W x H = 150 x 400 mm

Vikt

 105 kg/lpm

Längd

Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelare

TYP B4

Isolerad kantbalk med 120 mm cellplast

Mått

B x H = 260 x 500 mm

Vikt

180 kg/lpm

Längd

Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelare