Hållbara betongstommar

Bygg hållbart tillsammans med oss!

Hållbara betongstommar

Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för oss på K-Prefab. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck.

Vi arbetar för att hela tiden ligga i framkant i branschen avseende hållbarhet. Vi jobbar aktivt och kontinuerligt med att minska klimatpåverkan från våra stommar. Vi har fossilfri tillverkning i våra egna fabriker.

Våra produkter används ofta till byggnader som skall miljöcertifieras enligt olika standarder. För att bedömningen i varje projekt skall bli så bra som möjligt strävar vi efter att optimera våra produkter ur både miljö- och kvalitetssynpunkt.

Bygg klimatsmart tillsammans med oss!

 

Tillverkningen av stommen är bara en del av betongens livslängd. Tillsammans blir alla betongstommens fördelar ett klimatsmartare val.

Betongstommens fördelar

 • Tät, medför låg energianvändning
 • Tung och värmetrög
 • Kräver minimalt med underhåll
 • Brandsäker
 • Fuktsäker
 • Goda isolerande egenskaper
 • Tillverkad av naturligt material
 • Estetisk med oändliga möjligheter
 • Återupptar koldioxid under sin livslängd
 • Kan återvinnas fullt ut

Vad gör vi för att minska vår egen klimatpåverkan?

 • Lokal tillverkning ger närproducerade betongstommar
 • Framtagning av EPD:er för analys och åtgärder
 • Öka utnyttjandegraden och höjda miljökrav på transportörer
 • Byte till fossilfritt bränsle för uppvärmning
 • Minimera spill i alla våra processer
 • Återanvändning lokalt av restmaterial
 • Återvinning av ingående material
 • Receptoptimeringar i vår tillverkning 

Klimatåtgärd – minimera spill

K-Prefab arbetar ständigt med att minimera spill i tillverkningsprocessen. Ett av våra hållbarhetsprojekt är att återanvända den restbetong man får vid gjutning av element. Betongen hälls i gjutformar som när de är fulla blir ett betongblock som till exempel kan användas för att avskilja bulkmaterial i olika typer av miljöer.

Klimatpositiva betongstommar

Nu kan vi som första stomentreprenör erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar. Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för oss på K-Prefab. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Där våra egna åtgärder inte räcker fullt ut, erbjuder vi klimatkompensation för att bli klimatpositiva.

Hur klimatkompenserar vi?

Vi klimatkompenserar genom projekt som är certifierat enligt FN:s CDM (Clean Development Mechanism). Projektet uppfyller också kriterierna för Gold Standard, som är en kvalitetsstandard som stöds av flera miljöorganisationer. Tricorona är vår partner för att förmedla investeringen i klimatkompensationsprojektet. Vi följer den oberoende standarden för klimatneutralitet – ISO 14021, vilket innebär att vi kompenserar CO2e till 100%. För att erbjuda klimatpositiva stommar kompenserar vi ytterligare 15% CO2e. Projektet bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 

Ladda ner och läs vår folder Klimatpositiva betongstommar.

Download our folder Climate positive concrete frames in English.

Referensprojekt

K-Prefabs första projekt med klimatpositiv betongstomme var bostadsprojektet Kv. Mammutträdet i den grönskande stadsdelen Trädgårdsstaden i Ystad.

Projektet består av 3 huskroppar med totalt 87 lägenheter. Inflyttning i första huset är beräknat till december 2020.

Läs mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete

VI HJÄLPER DIG!

Klicka på respektive region för att komma i kontakt med våra säljare. 

Region Syd

Region Väst

Region Öst