Hållbara betongstommar

Bygg hållbart tillsammans med oss!

Hållbara betongstommar

Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för oss på K-Prefab. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck.

Vi arbetar för att hela tiden ligga i framkant i branschen avseende hållbarhet. Vi jobbar aktivt och kontinuerligt med att minska klimatpåverkan från våra stommar. Vi har fossilfri tillverkning i våra egna fabriker.

Våra produkter används ofta till byggnader som skall miljöcertifieras enligt olika standarder. För att bedömningen i varje projekt skall bli så bra som möjligt strävar vi efter att optimera våra produkter ur både miljö- och kvalitetssynpunkt.

Bygg klimatsmart tillsammans med oss!

 

Tillverkningen av stommen är bara en del av betongens livslängd. Tillsammans blir alla betongstommens fördelar ett klimatsmartare val.

Betongstommens fördelar

 • Tät, medför låg energianvändning
 • Tung och värmetrög
 • Kräver minimalt med underhåll
 • Brandsäker
 • Fuktsäker
 • Goda isolerande egenskaper
 • Tillverkad av naturligt material
 • Estetisk med oändliga möjligheter
 • Återupptar koldioxid under sin livslängd
 • Kan återvinnas fullt ut

Vad gör vi för att minska vår egen klimatpåverkan?

 • Lokal tillverkning ger närproducerade betongstommar
 • Framtagning av EPD:er för analys och åtgärder
 • Öka utnyttjandegraden och höjda miljökrav på transportörer
 • Byte till fossilfritt bränsle för uppvärmning
 • Minimera spill i alla våra processer
 • Återanvändning lokalt av restmaterial
 • Återvinning av ingående material
 • Receptoptimeringar i vår tillverkning 

Klimatåtgärd – minimera spill

K-Prefab arbetar ständigt med att minimera spill i tillverkningsprocessen. Ett av våra hållbarhetsprojekt är att återanvända den restbetong man får vid gjutning av element. Betongen hälls i gjutformar som när de är fulla blir ett betongblock som till exempel kan användas för att avskilja bulkmaterial i olika typer av miljöer.

Referensprojekt

K-Prefabs första projekt med klimatpositiv betongstomme var bostadsprojektet Kv. Mammutträdet i den grönskande stadsdelen Trädgårdsstaden i Ystad.

Projektet består av 3 huskroppar med totalt 87 lägenheter. Inflyttning i första huset är beräknat till december 2020.

Läs mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete

VI HJÄLPER DIG!

Klicka på respektive region för att komma i kontakt med våra säljare. 

Region Syd

Region Väst

Region Öst