Certifikat & Bedömningar

Byggprodukter måste vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration (DoP)för att få säljas, om de omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning (ETA).

I prestandadeklarationen finns information om produktens avsedda användning och egenskaper samt kontaktuppgifter till tillverkaren.
CE-märkningen intygar att produktens egenskaper överensstämmer med Prestandadeklarationen. Alla K-Prefabs produkter som omfattas av en harmoniserad standard är CE-märkta.

K-Prefabs anläggningar genomgår regelbundet besiktningar av Nordcert för verifiering av att produktionen efterlever kraven i de harmoniserade standarder som CE märkningen omfattar.

BCC & CE certifikat

Verksamheten har bytt namn (september 2021) och således också nedan certifikat, men omfattas av samma certifieringsordning som tidigare.

 

pdf K-Prefab Bollebygd Certifikat BBC EN13369

pdf K-Prefab Bollebygd Certifikat CE

pdf K-Prefab Borensberg Certifikat BBC EN13369

pdf K-Prefab Borensberg Certifikat CE

pdf K-Prefab Hultsfred Certifikat BBC EN13369

pdf K-Prefab Hultsfred Certifikat CE

pdf K-Prefab Hässleholm Certifikat BBC EN13369

pdf K-Prefab Hässleholm Certifikat CE

pdf K-Prefab Katrineholm Certifikat BBC EN13369

pdf K-Prefab Katrineholm Certifikat CE

pdf K-Prefab Vara Certifikat BBC EN13369

pdf K-Prefab Vara Certifikat CE

pdf K-Prefab Östra Grevie Certifikat BBC EN 13369

pdf K-Prefab Östra Grevie Certifikat CE

pdf Strängnäs Prefab Certifikat BBC EN 13369

pdf Strängnäs Prefab Certifikat CE

 

Prestandadeklarationer DoP

pdf Prestandadeklaration EN 13225 DoP 3

pdf Prestandadeklaration EN 14992 DoP 8

pdf Prestandadeklaration EN 13225 DoP 9

pdf Prestandadeklaration EN 14991 DoP 10

pdf Prestandadeklaration EN 14843 DoP 11

pdf Prestandadeklaration EN 15258 DoP 12

pdf Prestandadeklaration EN 14844 DoP 13