Hållbarhetspolicy

Läs om vår policy nedan

Hållbarhetspolicy

 

K-Prefab skall i sitt arbete med att leverera kompletta stomprojekt i betong verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi ska fortsätta ligga i framkant avseende hållbarhet i vår bransch vilket innebär att vårt hållbarhetsarbete ständigt ska förbättras och bidra till förebyggande av föroreningar, minskad användning av ändliga resurser, minskad klimatpåverkan, bevarande av biologisk mångfald samt effektiv resursanvändning i verksamheten. Detta innebär t.ex. att vi ska minimera vårt avfall, minska koldioxidavtrycket från våra stommar, sträva efter en fossilfri produktion samt optimera våra transporter.

Läs Hållbarhetspolicyn i sin helhet i nedan pdf-dokument.

Hållbarhetspolicy

 

VD K-Prefab
Stefan Paulsson