HÅLLBARHETSPOLICY

K-Prefab skall i sitt arbete med att leverera kompletta stomprojekt i betong verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi ska erbjuda våra kunder klimatpositiva betongstommar.

Resultatet av vårt hållbarhetsarbete ska ständigt förbättras och bidra till förebyggande av föroreningar, minskad användning av ändliga resurser, minskad klimatpåverkan, bevarande av biologisk mångfald samt effektiv resursanvändning i verksamheten. Detta innebär t.ex. att vi ska minimera vårt avfall, minska koldioxidavtrycket från vår betongtillverkning, sträva efter en fossilfri produktion samt optimera våra transporter.

Läs Hållbarhetspolicyn i sin helhet i nedan pdf-dokument.

Hållbarhetspolicy

 

VD K-Prefab
Kaj Grönvall