Engagemang

Med vårt engagemang i olika organisationer vill vi medverka till en hållbar samhällsutveckling

Engagemang

Vi vill med vårt engagemang i olika organisationer medverka till en hållbar samhällsutveckling och stödja där det gör mest nytta. Att skapa och förvalta goda relationer till lokala, regionala och globala verksamheter som främjar framför allt barn och ungas utveckling och välmående är viktigt för oss i vårt dagliga arbete. Till exempel vill vi sponsra lokala klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle och vara samarbetspartner med organisationer som arbetar med att minska fattigdom i världen.

Med sponsring vill vi skapa och bibehålla goda relationer till nuvarande och framtida medarbetare samtidigt som vi förhoppningsvis bidrar till förbättringar och framgångar inom de områden vi sponsrar. Att friska medarbetare mår bättre och presterar bättre är vår fasta övertygelse och därför uppmuntrar vi alla aktiviteter som främjar personalens hälsa.

Riktlinjer

Våra engagemang är förenade med syftet att främja relationer och stärka vårt varumärke. Vi ställer krav på att våra samarbetspartners efterlever de värdegrunder och den uppförandekod vi arbetar efter. 

Vi strävar alltid efter en motprestation i våra samarbeten och uppmuntrar till gemensamma aktiviteter, synlighet för vårt varumärke samt ett engagemang som ger förutsättningar att involvera vår personal. För oss är det viktigt att ha balans mellan arbete, privatliv och fysisk samt psykisk hälsa och därför uppmuntrar vi våra anställdas engagemang som främjar detta.

Din ansökan

Skicka gärna din ansökan till oss med en beskrivning av din verksamhet, ditt syfte med vårt engagemang, en sammanfattning av verksamhetens värderingar och hur vi kan bidra på bästa sätt.

Du är välkommen att skicka in en sponsringsansökan via e-post till:  
Vid frågor kontakta
För information om hur K-Prefab behandlar personuppgifter, se www.kprefab.se/integritetspolicy

 

Våra engagemang

Här är några av de föreningar och organisationer vi samarbetar med idag.