Hållbarhetsmål

Läs om våra mål nedan

K-PREFABS ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSMÅL 2022-2023

50% minskat klimatavtryck till och med 2023.

Våra anläggningar, transporter och byggarbetsplatser ska ligga i framkant avseende arbetsmiljö inom vår bransch. 

Ingen ska bli skadad på våra anläggningar och byggarbetsplatser. 

FÄRDPLAN FÖR FOSSILFRI BYGG- OCH ANLÄGGNINGSSEKTOR

K-Prefab har skrivit på färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045.

K-Prefab deltar i Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030.

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbetet i Hållbarhetspolicy