Väggelement i betong

K-Prefab tillverkar skräddarsydda, prefabricerade betongelement som produceras inomhus på fabrik.

Kprefab Overlay Shape

Väggelement

Vi erbjuder objektanpassade prefabricerade väggelement i högvärdig betong med olika ytskikt och struktur till industri, kontor, lantbruk och bostäder. Väggelementen tillverkas inomhus under noggrann kvalitetskontroll. Det gör att vi hela året runt kan garantera en jämn och hög kvalitet. Betong är ett tryggt materialval, det brinner inte och möglar inte och kräver minimalt med underhåll.

Grundmålning och insättning av fönster kan, som extratjänst, göras redan på fabriken. Insidan av väggelementet består av en rollad eller slät yta. Hur utsidan ska se ut är det bara fantasin som sätter gränserna för. Mått anpassas efter dina önskemål.   

Kontakta oss

 

Vårt utbud av prefabricerade väggelement: 

 

Vill du veta mer om våra väggelement?

Sandwich väggelement

Våra sandwichelement är uppbyggda av två betongskivor med mellanliggande isolering. De levereras med en färdig underhållsfri struktur och har hög prefabriceringsgrad vilket innebär snabb montering, rationellt byggande och lite efterarbete.

Halvsandwich väggelement

Halvsandwich är ett ytterväggselement med en mellanliggande värmeisolering, inre vindtäthet och ofta bärande betongskiva.

Massivvägg

Massivvägg – vårt massiva väggelement är bland annat till för innerväggar och lägenhetsavskiljande väggar. Grundutförande i tjocklek 200 mm och uppnår normalt ljudklass B. Vi har även lägenhetsavskiljande väggar i tjockleken 200 mm vid högre ljudklasser. Elinstallationer kan erhållas som tillval.

Kontakta oss