Massivt väggelement

K-Prefab tillverkar skräddarsydda, prefabricerade betongelement som produceras inomhus på fabrik.

OM PRODUKTEN

OM PRODUKTEN

Massiva väggelement, till bland annat innerväggar och lägenhetsavskiljande väggar gjuts som standard i tjockle­karna 150, 200 och 220 mm. Våra lägenhetsskiljande väggar, trapphus och hissväggar består i grundutförandet av prefabricerade betongelement med tjocklek 200 mm. Men vi har också lägenhetsskiljande väggar i tjockleken 220 mm, som klarar höga ljudkrav. Sidan mot formen är slät och den andra sidan är bearbetad/fin­rollad. 

Massiva väggelement används som tyst och brandsäker avdelare mellan lägenheter. Väggen har hög bärighet och ett flexibelt användningsområde.