Offentligt

När säkerheten kommer först

Betongstommar till offentliga byggnader

Vi bygger med fokus på människan. Förskolor, skolor, sjukhus och äldreboenden är byggnader med högt ställda kvalitetskrav. Dessa offentliga miljöer är viktiga för oss och därför bygger vi hållbara och trygga byggnader med bra inomhusklimat.

Vi är med er hela vägen – från ide till färdig byggnad

Vår erfarna personal är med dig genom hela processen, från projektering, konstruktion, tillverkning till montage. Tillsammans skapar vi hållbara betongbyggnader med lång livslängd.

En livslång trygghet

Betongen brinner inte, möglar inte och ger en säker och trygg stomme för alla som ska vistas här under lång tid framöver.

Stabil stomkonstruktion med minimalt underhåll

Våra betongstommar består av standardiserade komponenter som ger ett snabbt byggande, där alla delar monteras på kort tid till en komplett stombyggnad. Det skapar många möjligheter och ni får en stabil stomkonstruktion med minimalt underhåll, som är energieffektiv med låga U-värden och som uppfyller höga miljökrav. Den korta och effektiva byggtiden i kombination med våra snabbuttorkande komponenter ger en kortare tid på arbetsplatsen, snabbare inflyttning och mer förmånlig totalekonomi för den färdiga byggnaden. Vi bygger säkra och hållbara betongbyggnader.

Standardiserade komponenter för snabbt byggande

Vi levererar en lösning med välisolerade ytterväggar, homogena innerväggar, trappor, balkonger, hisschakt och bjälklag med inbyggda installationer med el, VA och ventilation. Vi ser även till att era fönster monteras för en komplett och färdigställd stomme. Vi erbjuder stor valfrihet i fasaduttryck. Kombinationen av flexibla planlösningar, estetik, form och funktion skapar förutsättningar för att du ska kunna skapa offentliga byggnader med personlig prägel.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna dig med mer information. Här hittar du kontaktuppgifter.

Referensprojekt

Här ser du några av våra tidigare projekt inom offentliga byggnader, klicka på bilden för att läsa mer. Klicka här för att se alla våra referensprojekt. 

Se klipp om vårt stomkoncept – Offentligt:

VI HJÄLPER DIG!

Klicka på respektive region för att komma i kontakt med våra säljare. 

Region Syd

Region Väst

Region Öst