Om K-Prefab

Vi bygger och utvecklar framtidens flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra olika stomkoncept. Vårt breda produktutbud av väggelement, grunder, bjälklag, balkonger, trappor osv. erbjuder innovativa helhetslösningar utifrån ert projekts behov, krav och önskemål.

Givetvis följer, driver och ansvarar vi för ditt projekt hela vägen, från idé till färdig stomme. Vi finns med i alla led och utför både projektering, konstruktion, produktion, leverans och montering. Allt för att ert projekt ska ske så säkert, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt med rätt kvalité.

Vi är en rikstäckande aktör som innebär att all vår tillverkning är närproducerad, samt att vi är tillgängliga med ett starkt engagemang på den lokala marknaden. I dagsläget är vi 550 anställda och omsätter drygt 1,2 miljard kronor.

Den 25 januari 2021 förvärvades K-Prefab av fastighetsbolaget K-Fastigheter. Det innebär att företaget drivs vidare tillsammans med befintlig organisation, med K-Fastigheter som ägare. 

 

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi har en positiv människosyn i vår relation med varandra och samarbetar tillsammans mot gemensamma mål för att uppnå mervärde för våra kunder och alla våra medarbetare. Långsiktighet, Nytänkande och Omtänksamhet är tre ord som förklarar hur vi ser på oss själva, hur vi vill agera och hur vi vill upplevas av andra.

Långsiktig:

Vi har ett evighetsperspektiv i allt vi gör. I alla relationer (externa och interna) arbetar vi effektivt och långsiktigt för att vara ett lönsamt, framgångsrikt och hållbart bolag och en långsiktig samarbetspartner.

Nytänkande:

Vi är nyfikna och öppna för nya idéer och fokuserar på att finna lösningar. Vi tar initiativ och vågar prova nya saker – och lär av misstagen. Att utgå från att ”allt är möjligt” gör att vi löpande kan utveckla och förbättra vår verksamhet och erbjudande till kund.

Omtänksam:

Våra relationer bygger på arbetsglädje och lojalitet. Vi vill se till hela teamets behov och ta hand om varandra. När vi ser till helheten, tar ansvar för våra uppgifter och är uppriktiga, kan vi också utveckla vår egen skicklighet. Vi ska involvera alla medarbetare så att allas kompetens och engagemang kommer till användning. I vårt dagliga arbete söker vi de mest effektiva lösningarna, vilket inkluderar kostnadsmedvetenhet, säkerhetskultur och sunt förnuft. Med omtänksamhet gör vi företaget och varandra bättre varje dag.

FÖLJ VÅR RESA PÅ LINKEDIN

Följ oss på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad kring våra senaste projekt och företagsnyheter.

Följ oss på Linkedin