Stödmur och kabelbrunn

Vi har sålt vår produktion av stödmurar och kabelbrunnar till Borensbergs Cementvarufabrik AB och rekommenderar er därför att kontakta dem.

https://borensbergscement.se/

Läs mer om försäljningen.

https://www.kprefab.se/nyhet/k-prefab-saljer-produktionsanlaggning-i-borensberg/