K-Prefab har träffat avtal om att sälja produktionsanläggningen i Borensberg till Tranås Cementvarufabrik AB. Detta som ett led i att fokusera på bolagets kärnverksamhet som är att erbjuda kompletta stomentreprenader för bostäder, samhällsfastigheter, industri och lager.

På anläggningen i Borensberg har verksamheten primärt bestått av att tillverka stödmurar och kabelbrunnar. Då K-Prefab valt att fokusera tid och resurser på kärnverksamheten inom kompletta stomentreprenader varslade bolaget i december 2022 samtliga 37 anställda vid produktionsanläggningen om uppsägning. Anläggningen i Borensberg har stått för mindre än fyra procent av K-Prefabs omsättning på årsbasis.

– Det är positivt att vi genom denna affär kan garantera fortsatt drift av anläggningen med nya ägare. Framför allt är jag glad för att arbetstillfällen räddas kvar. Jag och övriga inom K-Prefab vill tacka alla anställda på anläggningen för ett gott jobb genom åren. För K-Prefabs del innebär försäljningen att vi med full kraft kan fokusera på att erbjuda ännu bättre stomentreprenader, säger Stefan Paulsson, VD för K-Prefab.

Tranås Cementvarufabrik AB med ägarna Johan Nyman, Daniel & Jenny Strand ser fram emot övertagandet.

– Det är många saker som känns bra, stödmurar och övriga produkter kompletterar vårt sortiment i Tranås på ett bra sätt och det är samma typ av kunder.
Det känns också bra att bidra till att fabriken i Borensberg får leva vidare, vi hoppas också utveckla fabriken efterhand. Fabrikens nya namn blir
Borensbergs Cementvarufabrik AB och kommer att drivas som ett fristående dotterbolag under Tranås Cementvarufabrik AB
säger de nya ägarna.

Försäljningen sker genom att samtliga aktier i det dotterbolag som äger produktionsanläggningen i Borensberg avyttras till Tranås Cementvarufabrik AB. Tillträde beräknas ske den 3 april 2023.

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 600 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljarder kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Stefan Paulsson
VD