Hållbarhet

Omtänksamhet om framtiden

Hållbarhet

Vårt sätt att arbeta med hållbarhet

Vi har en positiv människosyn i vår relation med varandra och samarbetar tillsammans mot gemensamma mål för att uppnå mervärde för våra kunder och alla våra medarbetare.

Långsiktighet, Nytänkande och Omtänksamhet är tre ord som förklarar hur vi ser på oss själva, hur vi vill agera och hur vi vill upplevas av andra.

Klimat och miljö – ekologisk hållbarhet

Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Vår strategi är att hela tiden ligga i framkant i branschen avseende hållbarhet. Vi jobbar aktivt och kontinuerligt med att minska klimatpåverkan från våra stommar genom t ex receptoptimering. Vi strävar efter fossilfri tillverkning i våra egna fabriker. Vi minimerar spill i våra processer och återanvänder restmaterial. Läs mer här: Hållbara betongstommar

Hållbar arbetsplats, hållbar samhällsutveckling – social hållbarhet

Vi vill vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar systematiskt för en bra och säker arbetsmiljö och för likabehandling, jämställdhet och mångfald.

Våra relationer bygger på arbetsglädje och lojalitet. Vi vill se till hela teamets behov och ta hand om varandra. När vi ser till helheten, tar ansvar för våra uppgifter och är uppriktiga, kan vi också utveckla vår egen skicklighet. Med omtänksamhet gör vi företaget och varandra bättre varje dag.

Vi vill med vårt engagemang i olika organisationer medverka till en hållbar samhällsutveckling och stödja där det gör mest nytta. Läs mer om våra engagemang.

K-Fastkoncernen har en mycket hög ambitionsnivå avseende öppenhet, ärlighet och ansvarstagande. K-Fastkoncernen förväntar sig att medarbetare, affärspartners, kunder och andra som K-Fastkoncernen arbetar och samarbetar med rapporterar misstänkta lagbrott och misstanke om andra allvarliga oegentligheter inom verksamheten. Koncernens visselblåsningssystem fungera som ett alternativt och anonymt sätt att genomföra rapportering. Läs mer i Visselblåsarpolicyn.

Hållbart företag – ekonomisk hållbarhet

Ett av våra värdeord är långsiktighet.  Vi har ett evighetsperspektiv i allt vi gör. I alla relationer (externa och interna) arbetar vi effektivt och långsiktigt för att vara ett lönsamt, framgångsrikt och hållbart bolag och en långsiktig samarbetspartner.

Länk till Hållbarhetsrapport.