Bostäder

Vi skapar hållbara hem!

Betongstommar till flerbostadshus

Vi vill vara med och bygga trygga och trivsamma hem tillsammans med er. Familjer ska kunna bo länge i våra gedigna hus. Vi tror på en blandning av design, form och funktion för att skapa hållbara bostäder med stark identitet och det ska vara ekonomiskt fördelaktigt att bygga.

Från idé till komplett betongstomme

Vi erbjuder en snabb, trygg och kostnadseffektiv lösning. Som en komplett stomentreprenör står vi för hela stombygget och ansvarar för hela processen från projektering, konstruktion, tillverkning till färdigt montage. Vi är med er från början och tillsammans skapar vi hållbara hem. Vi älskar vår betong, den brinner inte, möglar inte och ger en säker och trygg betongstomme med lång livslängd som kräver minimalt med underhåll. Med K-Prefabs stomkoncept till flerbostadshus får du en snabb, trygg och kostnadseffektiv lösning.

Stabil betongstomme med hög färdigställandegrad

I över 30 år har vi tillverkat, levererat och monterat stommar. Vårt koncept består av välisolerade ytterväggar, homogena innerväggar, trappor, balkonger, hisschakt och bjälklag med inbyggda installationer för el, VA och ventilation. Vi levererar med hög färdigställandegrad där vi erbjuder oss att bland annat montera era fönster, allt för ett snabbt och rationellt byggande. I vårt koncept finns stor valfrihet i fasaduttryck.

Snabbt och effektivt med låg energianvändning

Våra stommar består av standardiserade komponenter som är anpassade för ett snabbt montage. Delarna monteras på kort tid till en komplett stombyggnad. Den korta och effektiva byggtiden i kombination med våra snabbuttorkande komponenter ger en kortare tid på arbetsplatsen, snabbare inflyttning och förmånligare totalekonomi för den färdiga byggnaden.
Med vår lösning får du förutom en stabil stomkonstruktion med minimalt underhåll, även en energieffektiv lösning med låga U-värden och som uppfyller höga miljökrav.

Tryggt, säkert och hållbart

Det färdiga flerbostadshuset är brandsäkert, fuktsäkert och vår betongstomme ger en lång livslängd med minimalt underhållsbehov. En bostad för många generationer framöver.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna dig med mer information. Här hittar du kontaktuppgifter.

Referensprojekt

Här ser du några av våra tidigare bostadsprojekt, klicka på bilden för att läsa mer. Klicka här för att se alla våra referensprojekt. 

Se vårt klipp om vårt stomkoncept – Bostäder:

VI HJÄLPER DIG!

Klicka på respektive region för att komma i kontakt med våra säljare. 

Region Syd

Region Väst

Region Öst