Nyhetsrum

Vårt sätt att arbeta med hållbarhet, K-Prefabs hållbarhetsredovisning 2022

22 juni, 2023

K-Prefab arbetar kontinuerligt med optimering av produktionen samt minimering av de negativa miljöeffekterna av sin verksamhet. Ett långsiktigt hållbarhetsarbete som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Under 2022 har K-Prefab, i flera fabriker, installerat nya silor för slagg, som är ett alternativt bindemedel till cement. Tillsammans med löpande receptoptimering och laboration innebär det att företaget […]

Läs mer

Nacka Grace, ett kvarter som byggs med K-Prefabs betongstomme

27 mars, 2023

I centrala Nacka uppför Wallenstam ett kvarter bestående av 169 hyreslägenheter och 12 lokaler. K-Prefab levererar betongstommen till detta nya kvarter som byggs i 1920-talsklassicistisk stil. K-Prefabs kund och entreprenör i projektet är Noccon AB. Husen i kvarteret Nacka Grace blir 6 våningar och 2 garageplan. Projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver 3.1. En viktig faktor […]

Läs mer

K-Prefab säljer produktionsanläggning i Borensberg

15 mars, 2023

K-Prefab har träffat avtal om att sälja produktionsanläggningen i Borensberg till Tranås Cementvarufabrik AB. Detta som ett led i att fokusera på bolagets kärnverksamhet som är att erbjuda kompletta stomentreprenader för bostäder, samhällsfastigheter, industri och lager. På anläggningen i Borensberg har verksamheten primärt bestått av att tillverka stödmurar och kabelbrunnar. Då K-Prefab valt att fokusera […]

Läs mer

Stefan Paulsson ny VD för K-Prefab AB

19 januari, 2023

Stefan Paulsson har utsetts till VD för K-Prefab AB som är ett dotterbolag till K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”). Sedan den 11 april 2022 har Stefan Paulsson varit tillförordnad VD för K-Prefab AB vilket genom beslut i styrelsen för K-Prefab AB nu permanentas. Stefan Paulsson har en gedigen bakgrund inom K-Prefab där han började arbeta inom […]

Läs mer

Blå Port, hållbart boende med stomme från K-Prefab

5 december, 2022

K-Prefab levererar och monterar betongstommen till Skanskas projekt Blå Port i Karlskrona. Blå Port är Skanskas pilotprojekt för klimatinsatser i produktion och långsiktig förvaltning. I projektet strävar man efter att uppnå netto-noll koldioxidutsläpp i driftskedet, minimera utsläppen under byggskedet och skaffa viktig erfarenhet för att nå klimatmålen i kommande projekt. Projektet innefattar ett 10-våningar högt […]

Läs mer

Betongstomme från K-Prefab till DSV:s logistikanläggning i Landskrona

2 november, 2022

K-Prefab levererar betongstommen till DSV och deras jättesatsning i Landskrona. Under hösten 2022 tas första spadtagen till DSV:s nya logistikanläggning som kommer att bli ett av Nordens största logistikcenter. De nya utrymmena som ska byggas är på 175 000 m2 och kommer att byggas i anslutning till nuvarande fastighet som är på 96 000 m2. Stommen från […]

Läs mer