Nyhetsrum

Betongstomme från K-Prefab till DSV:s logistikanläggning i Landskrona

2 november, 2022

K-Prefab levererar betongstommen till DSV och deras jättesatsning i Landskrona. Under hösten 2022 tas första spadtagen till DSV:s nya logistikanläggning som kommer att bli ett av Nordens största logistikcenter. De nya utrymmena som ska byggas är på 175 000 m2 och kommer att byggas i anslutning till nuvarande fastighet som är på 96 000 m2. Stommen från […]

Läs mer

Trygg betongstomme till trygghetsboende

19 september, 2022

K-Prefab levererar betongstommen till Trygghetsboendet Kapellbacken i Eskilstuna. RG Bostad bygger här tillsammans med Tuna Entreprenad ett trygghetsboende bestående av tre punkthus. Husen byggs i tre olika höjder med trapphus endast i det högsta huset. Från huset går sedan spänger över till de andra husen och deras loftgångar. Det finns gemensamhetslokal, takterrass, tvättstuga, förråd och […]

Läs mer

Spårmatris i fasaden skapar spännande uttryck för bostadsprojekt

31 augusti, 2022

K-Prefab har startat montaget av betongstommen till projektet Brf Bjelkes i Vårgårda. Produktion av väggarna som är matrisgjutna påbörjades innan semestern i fabriken i Vara. Projektet är ett bostadsprojekt som kommer att bilda ett helt nytt bostadskvarter i centrala Vårgårda. K-Prefab levererar och monterar betongstommen till Rydlers Bygg som äger tomten. Platsen har tidigare varit […]

Läs mer

K-Prefabs nya EPD:er visar minskat CO2-avtryck

8 juli, 2022

K-Prefab publicerar uppdaterade EPD:er (miljövarudeklarationer). EPD:erna visar produkternas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Förbättringarna som K-Prefab har gjort avseende armering, bindemedel, betongrecept och avfall har medfört att uppdaterade EPD:er visar ett mins­kat CO2-avtryck med 35%. Betongstommarna får därmed en lägre klimatpåverkan. EPD:erna ger verktyg för att bättre förstå hur produkterna påverkar klimatet och därmed ökar förutsättningarna för […]

Läs mer

Vårt sätt att arbeta med hållbarhet

22 juni, 2022

K-Prefabs långsiktiga hållbarhetsarbete omfattar både miljö, ekonomi och sociala aspek­ter. I den nypublicerade rapporten Vårt sätt att arbeta med hållbarhet, sammanfattar företaget hur man under 2021 arbetat med fortlöpande miljöarbete, samt rollen som arbetsgivare och stomentreprenör.  I rapporten finns redovisning av de klimatpositiva stomprojekt som genomfördes under 2021. Flera olika åtgärder för att minska klimatpåverkan […]

Läs mer

Betongstomme från K-Prefab till flerfamiljshus och vårdboende Norra Djäknen Uppsala

6 april, 2022

Projektet Norra Djäknen i Uppsala är i gång och K-Prefab har börjat tillverka och montera betongstommarna. I detta projekt levererar vi betongstommar med färdig fasad. Vår kund Besqab projektutveckling AB bygger fyra huskroppar, varav tre är flerfamiljshus med hyresrättslägenheter och det fjärde kommer att innehålla vårdboende, förskola och lägenheter. Totalt består projektet av 146 lägenheter, […]

Läs mer