Nyhetsrum

K-Prefab levererar stommar till nybyggnation på LV6 i Halmstad

8 februari, 2024

K-Prefab AB har tecknat avtal med NCC om leverans av stomlösningar till nya utbildnings- och förvaringslokaler på Luftvärnsregementet, LV6, i Halmstad. Slutkund åt NCC är Fortifikationsverket. K-Prefab ska leverera stomlösningar inklusive montage till två byggnader varav den största omfattar 24 000 kvm. Lokalerna kommer innehålla bland annat hallar för lastbilar och materielunderhåll, specialsalar för teori- […]

Läs mer

K-Prefab har tecknat avtal om komplett stomentreprenad vid Orminge Torg i Nacka

4 januari, 2024

K-Prefab AB har tecknat avtal med Noccon AB rörande en komplett stomentreprenad för nyproduktion av bostäder, lokaler och parkeringsgarage i Orminge i Nacka kommun. Slutkund åt Noccon är Elisby Fastigheter AB. K-Prefab ska genomföra en komplett entreprenad ABT-U med K-Prefabs stomsystem inklusive fasader där vissa delar innehåller ingjutet tegel. Sammanlagt innehåller projektet Orminge Torg i […]

Läs mer

Vårt sätt att arbeta med hållbarhet, K-Prefabs hållbarhetsredovisning 2022

22 juni, 2023

K-Prefab arbetar kontinuerligt med optimering av produktionen samt minimering av de negativa miljöeffekterna av sin verksamhet. Ett långsiktigt hållbarhetsarbete som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Under 2022 har K-Prefab, i flera fabriker, installerat nya silor för slagg, som är ett alternativt bindemedel till cement. Tillsammans med löpande receptoptimering och laboration innebär det att företaget […]

Läs mer

Nacka Grace, ett kvarter som byggs med K-Prefabs betongstomme

27 mars, 2023

I centrala Nacka uppför Wallenstam ett kvarter bestående av 169 hyreslägenheter och 12 lokaler. K-Prefab levererar betongstommen till detta nya kvarter som byggs i 1920-talsklassicistisk stil. K-Prefabs kund och entreprenör i projektet är Noccon AB. Husen i kvarteret Nacka Grace blir 6 våningar och 2 garageplan. Projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver 3.1. En viktig faktor […]

Läs mer

K-Prefab säljer produktionsanläggning i Borensberg

15 mars, 2023

K-Prefab har träffat avtal om att sälja produktionsanläggningen i Borensberg till Tranås Cementvarufabrik AB. Detta som ett led i att fokusera på bolagets kärnverksamhet som är att erbjuda kompletta stomentreprenader för bostäder, samhällsfastigheter, industri och lager. På anläggningen i Borensberg har verksamheten primärt bestått av att tillverka stödmurar och kabelbrunnar. Då K-Prefab valt att fokusera […]

Läs mer

Stefan Paulsson ny VD för K-Prefab AB

19 januari, 2023

Stefan Paulsson har utsetts till VD för K-Prefab AB som är ett dotterbolag till K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”). Sedan den 11 april 2022 har Stefan Paulsson varit tillförordnad VD för K-Prefab AB vilket genom beslut i styrelsen för K-Prefab AB nu permanentas. Stefan Paulsson har en gedigen bakgrund inom K-Prefab där han började arbeta inom […]

Läs mer