Nyhetsrum

Spårmatris i fasaden skapar spännande uttryck för bostadsprojekt

31 augusti, 2022

K-Prefab har startat montaget av betongstommen till projektet Brf Bjelkes i Vårgårda. Produktion av väggarna som är matrisgjutna påbörjades innan semestern i fabriken i Vara. Projektet är ett bostadsprojekt som kommer att bilda ett helt nytt bostadskvarter i centrala Vårgårda. K-Prefab levererar och monterar betongstommen till Rydlers Bygg som äger tomten. Platsen har tidigare varit […]

Läs mer

K-Prefabs nya EPD:er visar minskat CO2-avtryck

8 juli, 2022

K-Prefab publicerar uppdaterade EPD:er (miljövarudeklarationer). EPD:erna visar produkternas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Förbättringarna som K-Prefab har gjort avseende armering, bindemedel, betongrecept och avfall har medfört att uppdaterade EPD:er visar ett mins­kat CO2-avtryck med 35%. Betongstommarna får därmed en lägre klimatpåverkan. EPD:erna ger verktyg för att bättre förstå hur produkterna påverkar klimatet och därmed ökar förutsättningarna för […]

Läs mer

Vårt sätt att arbeta med hållbarhet

22 juni, 2022

K-Prefabs långsiktiga hållbarhetsarbete omfattar både miljö, ekonomi och sociala aspek­ter. I den nypublicerade rapporten Vårt sätt att arbeta med hållbarhet, sammanfattar företaget hur man under 2021 arbetat med fortlöpande miljöarbete, samt rollen som arbetsgivare och stomentreprenör.  I rapporten finns redovisning av de klimatpositiva stomprojekt som genomfördes under 2021. Flera olika åtgärder för att minska klimatpåverkan […]

Läs mer

Betongstomme från K-Prefab till flerfamiljshus och vårdboende Norra Djäknen Uppsala

6 april, 2022

Projektet Norra Djäknen i Uppsala är i gång och K-Prefab har börjat tillverka och montera betongstommarna. I detta projekt levererar vi betongstommar med färdig fasad. Vår kund Besqab projektutveckling AB bygger fyra huskroppar, varav tre är flerfamiljshus med hyresrättslägenheter och det fjärde kommer att innehålla vårdboende, förskola och lägenheter. Totalt består projektet av 146 lägenheter, […]

Läs mer

Spira – en betongstomme i 16 våningar, växer fram på Drottninghög i Helsingborg

16 mars, 2022

Med K-Prefabs betongstommar byggs Brf Spira på Drottninghög i Helsingborg. Brf Spira blir Drottninghögs nya landmärke, en byggnad på 7800 kvm i 16 våningar plus takterrass. Byggnaden kommer att rymma bostadsrätter samt lokaler. Drottninghög blir ett huvudområde under H22 City Expo som är en stadsmässa och Helsingborgs stora välfärdssatsning för att utveckla morgondagens lösningar för […]

Läs mer

Optimerade betongelement till nytt koncepthus

31 januari, 2022

K-Prefab utvecklar tillsammans med K-Fastigheter ett betongelement optimerat för prefabtillverkning till K-Fastigheters nya koncepthus, K-Kommersiellt. Idén är att tillverka enkla produktionsanpassade element, vilket är en fördel i produktionsflödet samtidigt som produktionen blir mer hållbar när resurserna används optimalt. Elementen utgör betongstommen i ett nyutvecklat koncept för kommersiella hyresgäster som vill ha en flexibel kontorsmiljö. Pilotprojektet […]

Läs mer