Nyhetsrum

Stefan Paulsson ny VD för K-Prefab AB

19 januari, 2023

Stefan Paulsson har utsetts till VD för K-Prefab AB som är ett dotterbolag till K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”). Sedan den 11 april 2022 har Stefan Paulsson varit tillförordnad VD för K-Prefab AB vilket genom beslut i styrelsen för K-Prefab AB nu permanentas. Stefan Paulsson har en gedigen bakgrund inom K-Prefab där han började arbeta inom […]

Läs mer

Blå Port, hållbart boende med stomme från K-Prefab

5 december, 2022

K-Prefab levererar och monterar betongstommen till Skanskas projekt Blå Port i Karlskrona. Blå Port är Skanskas pilotprojekt för klimatinsatser i produktion och långsiktig förvaltning. I projektet strävar man efter att uppnå netto-noll koldioxidutsläpp i driftskedet, minimera utsläppen under byggskedet och skaffa viktig erfarenhet för att nå klimatmålen i kommande projekt. Projektet innefattar ett 10-våningar högt […]

Läs mer

Betongstomme från K-Prefab till DSV:s logistikanläggning i Landskrona

2 november, 2022

K-Prefab levererar betongstommen till DSV och deras jättesatsning i Landskrona. Under hösten 2022 tas första spadtagen till DSV:s nya logistikanläggning som kommer att bli ett av Nordens största logistikcenter. De nya utrymmena som ska byggas är på 175 000 m2 och kommer att byggas i anslutning till nuvarande fastighet som är på 96 000 m2. Stommen från […]

Läs mer

Trygg betongstomme till trygghetsboende

19 september, 2022

K-Prefab levererar betongstommen till Trygghetsboendet Kapellbacken i Eskilstuna. RG Bostad bygger här tillsammans med Tuna Entreprenad ett trygghetsboende bestående av tre punkthus. Husen byggs i tre olika höjder med trapphus endast i det högsta huset. Från huset går sedan spänger över till de andra husen och deras loftgångar. Det finns gemensamhetslokal, takterrass, tvättstuga, förråd och […]

Läs mer

Spårmatris i fasaden skapar spännande uttryck för bostadsprojekt

31 augusti, 2022

K-Prefab har startat montaget av betongstommen till projektet Brf Bjelkes i Vårgårda. Produktion av väggarna som är matrisgjutna påbörjades innan semestern i fabriken i Vara. Projektet är ett bostadsprojekt som kommer att bilda ett helt nytt bostadskvarter i centrala Vårgårda. K-Prefab levererar och monterar betongstommen till Rydlers Bygg som äger tomten. Platsen har tidigare varit […]

Läs mer

K-Prefabs nya EPD:er visar minskat CO2-avtryck

8 juli, 2022

K-Prefab publicerar uppdaterade EPD:er (miljövarudeklarationer). EPD:erna visar produkternas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Förbättringarna som K-Prefab har gjort avseende armering, bindemedel, betongrecept och avfall har medfört att uppdaterade EPD:er visar ett mins­kat CO2-avtryck med 35%. Betongstommarna får därmed en lägre klimatpåverkan. EPD:erna ger verktyg för att bättre förstå hur produkterna påverkar klimatet och därmed ökar förutsättningarna för […]

Läs mer