K-Prefab arbetar kontinuerligt med optimering av produktionen samt minimering av de negativa miljöeffekterna av sin verksamhet. Ett långsiktigt hållbarhetsarbete som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Under 2022 har K-Prefab, i flera fabriker, installerat nya silor för slagg, som är ett alternativt bindemedel till cement. Tillsammans med löpande receptoptimering och laboration innebär det att företaget ligger i framkant vad gäller klimatförbättrad betong.

Flera investeringar för att fortsätta sin hållbara tillväxtresa har gjorts under året. Solceller i Hässleholm, nya formbord i Bollebygd, förbättringar och nybyggnation av personalutrymmen i Katrineholm och Hässleholm, ny spännbädd och grensletruck i Strängnäs samt trapptillverkning i Vara, är några av dem.

– Under 2022 publicerade vi också nya uppdaterade EPD:er – med 35% minskat CO2-avtryck. Denna minskning innebär att vi ligger i framkant vad gäller klimatoptimerad stomme. På detta sätt kan vi hjälpa och underlätta för våra kunder att bygga hållbart och långsiktigt, säger Stefan Paulsson, VD K-Prefab AB.

I redovisningen kan man också läsa om företagets engagemang för att medverka till en hållbar samhällsutveckling. Samt hur man arbetar för att vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare, med fokus på de gemensamma värdeorden; långsiktig, nytänkande och omtänksam.

Läs mer om hållbarhetsarbetet i rapporten: K-Prefabs hållbarhetsrapport (kprefab.se)

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 600 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljarder kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Stefan Paulsson
VD