Historia

Företagets historia har sin början på 1980-talet. Sedan 1987 har vi tillverkat, byggt och utvecklat prefabricerade betongelement. Det började med tillverkning av väggar till lantbruksbyggnader och industribyggnader i Hässleholm.

Sedan dess har bolaget vuxit rejält både genom förvärv och en tydlig marknadsexpansion. Nyförvärven startade med fabriken i Borensberg 1997 och vårt senaste tillskott är den åttonde fabriken som vi etablerat i Strängnäs under våren 2021.

Se lista nedan för vilka förvärv vi genomfört hittills.

Efter att inledningsvis främst byggt lantbruks- och industristommar, började vi bygga stommar till villor och en del mindre flerfamiljshus under åren 2001–2007.

Vårt nuvarande koncept för större flerbostadshus, Hållbara Hem, lanserades 2012. 

Under 2016 sjösattes bolagets nya vision, affärsidé och strategi, som innebar en satsning på medarbetare, säkerhet och hållbarhet och samtidigt ett tydligt fokus på att vara en komplett stomentreprenör med egna resurser. 

Företagets namn, K-Prefab, är nytt för 2021. I september 2021 bytte vi namn till K-Prefab.

Företaget har haft en mycket god utveckling. Mellan åren 2016-2021 har omsättningen fördubblats och ökat från 550 miljoner till 1 miljard SEK. 

Från och med januari 2021 ägs K-Prefab av K-Fastigheter. Tillsammans med vår nya ägare ser vi fram emot en fortsatt stark tillväxt med långsiktigt perspektiv.

​​​​​​​Förvärv av nya anläggningar 

Årtal Ort Tidigare namn
1997 Borensberg Bragnells
1998 Hultsfred HTH
1999 Östra Grevie Östra Grevie Cementgjuteri
2008 Katrineholm KC-Betong
2010 Vara TMC-Betong
2016 Bollebygd ej förvärv, hyr lokaler av Skanska Grundläggning
2021 Strängnäs Kilen Prefab