K-Prefab levererar och monterar betongstommen till Skanskas projekt Blå Port i Karlskrona. Blå Port är Skanskas pilotprojekt för klimatinsatser i produktion och långsiktig förvaltning. I projektet strävar man efter att uppnå netto-noll koldioxidutsläpp i driftskedet, minimera utsläppen under byggskedet och skaffa viktig erfarenhet för att nå klimatmålen i kommande projekt.

Projektet innefattar ett 10-våningar högt bostadshus med 57 hyresrättslägenheter som planeras stå klara för inflyttning i september 2023. 

K-Prefab ligger i framkant vad gäller klimatförbättrad betong. K-Prefabs EPD:er visar att de flesta av stommens produkter uppnår Nivå 3 i Svensk Betongs Vägledning för klimatförbättrad betong/prefabricerade betongprodukter. Detta innebär minst 30% reduktion av koldioxidutsläpp jämfört med angivet typiskt värde för branschen.

– Vår betongstomme bidrar till ett hållbart och långsiktigt byggande. Vi arbetar kontinuerligt för att minska vårt klimatavtryck genom åtgärder i våra processer, säger Max Hultman, Regionchef Syd K-Prefab AB

Läs mer om hur K-Prefab arbetar med hållbarhet: Hållbarhet – K-Prefab (kprefab.se)

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 600 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljarder kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Stefan Paulsson
Tillförordnad VD