Nyhetsrum

Optimerade betongelement till nytt koncepthus

31 januari, 2022

K-Prefab utvecklar tillsammans med K-Fastigheter ett betongelement optimerat för prefabtillverkning till K-Fastigheters nya koncepthus, K-Kommersiellt. Idén är att tillverka enkla produktionsanpassade element, vilket är en fördel i produktionsflödet samtidigt som produktionen blir mer hållbar när resurserna används optimalt. Elementen utgör betongstommen i ett nyutvecklat koncept för kommersiella hyresgäster som vill ha en flexibel kontorsmiljö. Pilotprojektet […]

Läs mer

K-Prefab förvärvar specialist på golvavjämning

7 december, 2021

K-Prefab AB har förvärvat GH Sydgolv AB, en specialist på golvavjämning. GH Sydgolvs verksamhet stärker K-Prefabs erbjudande till sina kunder. GH Sydgolv omsätter ca 50 mkr på årsbasis med ett 20-tal anställda.  Med GH Sydgolvs verksamhet utökar K-Prefab sitt erbjudande som en komplett stomentreprenör. K-Prefabs förspända massiva betongbjälklag utgör kärnan i stomkonceptet för Hållbara hem. Genom förvärvet möjliggörs […]

Läs mer

K-Prefab levererar betongstommen till äldreboende och LSS-boende i Skara

11 november, 2021

Inom kort startar K-Prefab montaget av betongstommen till SÄBO Teglagården i Skara. Teglagården i Skara blir ett särskilt boende med sammanlagt ca 120 platser, fördelat på Säboplatser och LSS-platser. Byggnaden i sex plan kommer även att hysa ett kommunarkiv. Vår kund i projektet är Asplunds Bygg AB som driver projektet i partnering ihop med Skara […]

Läs mer

K-Prefab säkrar leveranser av cement

15 oktober, 2021

K-Prefab har tecknat avtal med leverantörer av cement för bolagets beräknade totala produktionsvolym under 2022. Avtalet innebär att leveranser till alla K-Prefabs kunder kan ske enligt plan. – Cementa är K-Prefabs huvudleverantör av cement, en nödvändig produkt till våra betongstommar som ingår i bostadshus och andra byggnader med lång livslängd. Till följd av den osäkerhet […]

Läs mer

Finja Prefab byter namn till K-Prefab

13 september, 2021

Som en följd av ägarbytet i början av året, byter nu Finja Prefab AB namn. Det nya företagsnamnet är K-Prefab AB.  Vid årsskiftet 2020-2021 blev K-Fast Holding AB nya ägare till Finja Prefab AB. Företaget informerar nu sina kunder om att man byter namn och logotype, men att ingenting annat är nytt. K-Prefab kommer att vara samma pålitliga partner […]

Läs mer

Betongstomme från Finja Prefab till Bonum BRF Sångstenen i Malmö

12 augusti, 2021

Finja Prefab har fått i uppdrag att leverera betongstommen till projektet Bonum BRF Sångstenen i Malmö och vår kund NBI. Projektet består av två flerbostadshus i fyra till fem våningar. Beställaren är Riksbyggen som via sitt seniorkoncept bygger moderna seniorbostäder med hög miljöprofil. Projektering av betongstommarna påbörjades under våren 2021 och leverans och montage är […]

Läs mer