Nyhetsrum

Vårt sätt att arbeta med hållbarhet

22 juni, 2022

K-Prefabs långsiktiga hållbarhetsarbete omfattar både miljö, ekonomi och sociala aspek­ter. I den nypublicerade rapporten Vårt sätt att arbeta med hållbarhet, sammanfattar företaget hur man under 2021 arbetat med fortlöpande miljöarbete, samt rollen som arbetsgivare och stomentreprenör.  I rapporten finns redovisning av de klimatpositiva stomprojekt som genomfördes under 2021. Flera olika åtgärder för att minska klimatpåverkan […]

Läs mer

Betongstomme från K-Prefab till flerfamiljshus och vårdboende Norra Djäknen Uppsala

6 april, 2022

Projektet Norra Djäknen i Uppsala är i gång och K-Prefab har börjat tillverka och montera betongstommarna. I detta projekt levererar vi betongstommar med färdig fasad. Vår kund Besqab projektutveckling AB bygger fyra huskroppar, varav tre är flerfamiljshus med hyresrättslägenheter och det fjärde kommer att innehålla vårdboende, förskola och lägenheter. Totalt består projektet av 146 lägenheter, […]

Läs mer

Spira – en betongstomme i 16 våningar, växer fram på Drottninghög i Helsingborg

16 mars, 2022

Med K-Prefabs betongstommar byggs Brf Spira på Drottninghög i Helsingborg. Brf Spira blir Drottninghögs nya landmärke, en byggnad på 7800 kvm i 16 våningar plus takterrass. Byggnaden kommer att rymma bostadsrätter samt lokaler. Drottninghög blir ett huvudområde under H22 City Expo som är en stadsmässa och Helsingborgs stora välfärdssatsning för att utveckla morgondagens lösningar för […]

Läs mer

Optimerade betongelement till nytt koncepthus

31 januari, 2022

K-Prefab utvecklar tillsammans med K-Fastigheter ett betongelement optimerat för prefabtillverkning till K-Fastigheters nya koncepthus, K-Kommersiellt. Idén är att tillverka enkla produktionsanpassade element, vilket är en fördel i produktionsflödet samtidigt som produktionen blir mer hållbar när resurserna används optimalt. Elementen utgör betongstommen i ett nyutvecklat koncept för kommersiella hyresgäster som vill ha en flexibel kontorsmiljö. Pilotprojektet […]

Läs mer

K-Prefab förvärvar specialist på golvavjämning

7 december, 2021

K-Prefab AB har förvärvat GH Sydgolv AB, en specialist på golvavjämning. GH Sydgolvs verksamhet stärker K-Prefabs erbjudande till sina kunder. GH Sydgolv omsätter ca 50 mkr på årsbasis med ett 20-tal anställda.  Med GH Sydgolvs verksamhet utökar K-Prefab sitt erbjudande som en komplett stomentreprenör. K-Prefabs förspända massiva betongbjälklag utgör kärnan i stomkonceptet för Hållbara hem. Genom förvärvet möjliggörs […]

Läs mer

K-Prefab levererar betongstommen till äldreboende och LSS-boende i Skara

11 november, 2021

Inom kort startar K-Prefab montaget av betongstommen till SÄBO Teglagården i Skara. Teglagården i Skara blir ett särskilt boende med sammanlagt ca 120 platser, fördelat på Säboplatser och LSS-platser. Byggnaden i sex plan kommer även att hysa ett kommunarkiv. Vår kund i projektet är Asplunds Bygg AB som driver projektet i partnering ihop med Skara […]

Läs mer