Projektet Norra Djäknen i Uppsala är i gång och K-Prefab har börjat tillverka och montera betongstommarna. I detta projekt levererar vi betongstommar med färdig fasad. Vår kund Besqab projektutveckling AB bygger fyra huskroppar, varav tre är flerfamiljshus med hyresrättslägenheter och det fjärde kommer att innehålla vårdboende, förskola och lägenheter.

Totalt består projektet av 146 lägenheter, 80 vårdbostäder och en förskola.

Besqab har valt att beställa en klimatpositiv betongstomme till projektet. Det innebär att K-Prefab gör en beräkning av projektets klimatavtryck för hela stommens livscykel. Beräkningen granskas av en oberoende konsult. K-Prefab är på god väg mot sitt klimatmål att minska det egna CO2-avtrycket med 50% på 3 år och klimatkompenserar sedan resterande CO2– avtryck genom certifierade projekt. Beräkningsunderlag och dokumentation redovisas i detalj till kunden som också får ett certifikat. Läs mer på deras hemsida om klimatpositiva betongstommar och hur man arbetar med att minska sin egen klimatpåverkan för att nå uppsatta klimatmål.

Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för oss. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Detta är vårt tredje projekt i Uppsala med projektutvecklingsbolaget Besqab och vi är glada och stolta för att vi tillsammans kan bygga hållbara bostäder, säger Kaj Grönvall, VD K-Prefab.

Projektet Norra Djäknen kommer också att certifieras i Svanen och alla ingående produkter registreras i Sunda hus.

 

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 600 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljard kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Kaj Grönvall
VD