K-Prefab publicerar uppdaterade EPD:er (miljövarudeklarationer). EPD:erna visar produkternas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Förbättringarna som K-Prefab har gjort avseende armering, bindemedel, betongrecept och avfall har medfört att uppdaterade EPD:er visar ett mins­kat CO2-avtryck med 35%. Betongstommarna får därmed en lägre klimatpåverkan.

EPD:erna ger verktyg för att bättre förstå hur produkterna påverkar klimatet och därmed ökar förutsättningarna för att göra rätt insatser i förbättringsarbetet. K-Prefabs produkter används ofta till byggnader som skall miljöcertifieras enligt olika standarder och EPD:er hjälper kunderna i deras arbete att bygga hållbara byggnader.

EPD:erna finns på företagets hemsida samt hos Environdec. EPD:erna har kvalitetsgranskats och godkänts av en oberoende part, vilket säkerställer att data har beräknats på ett standardiserat sätt. K-Prefabs EPD:er finns registrerade hos Environdec Sverige.

– Nu har vi kommit ännu en bit mot vårt mål att halvera vårt klimatavtryck till och med 2023. Med kontinuerligt förbättringsarbete inom flera olika områden som t.ex. energianvändning, övergång från ändliga resurser, återvinning, bindemedel och optimering av betongrecepten, fortsätter vi mot vårt mål, säger Stefan Paulsson, tf VD för K-Prefab AB.

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 650 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljard kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.