K-Prefab levererar betongstommen till DSV och deras jättesatsning i Landskrona. Under hösten 2022 tas första spadtagen till DSV:s nya logistikanläggning som kommer att bli ett av Nordens största logistikcenter.

De nya utrymmena som ska byggas är på 175 000 m2 och kommer att byggas i anslutning till nuvarande fastighet som är på 96 000 m2. Stommen från K-Prefab består i detta projekt av sockelelement, beklädnadselement samt massiva innerväggar.

Byggprojektet som K-Prefab levererar till kommer att omfatta två nya lager med temperaturkontrollerade lagringszoner. DSV satsar på hållbar lagerhållning och kommer att certifiera lagerytorna enligt BREEAM Excellent. Denna certifiering innebär att byggnaderna men även byggarbetet måste vara väldigt balanserat och hållbart för miljön.

– Vårt stomkoncept för lagerlokaler och logistikcentraler är flexibelt och hållbart. Våra kundanpassade lösningar erbjuder en effektiv och smidig byggprocess. Vi kan leverera en lösning med välisolerade ytterväggar som ger en stabil och energieffektiv stomkonstruktion som uppfyller höga miljökrav, säger Max Hultman, Regionchef Syd K-Prefab AB

Inflyttning i de nya anläggningarna beräknas ske under 2024.

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 600 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljarder kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Stefan Paulsson
Tillförordnad VD