K-Prefab AB har tecknat avtal med Noccon AB rörande en komplett stomentreprenad för nyproduktion av bostäder, lokaler och parkeringsgarage i Orminge i Nacka kommun. Slutkund åt Noccon är Elisby Fastigheter AB.

K-Prefab ska genomföra en komplett entreprenad ABT-U med K-Prefabs stomsystem inklusive fasader där vissa delar innehåller ingjutet tegel.

Sammanlagt innehåller projektet Orminge Torg i Nacka nyproduktion av 191 lägenheter, 7 lokaler samt ett parkeringsgarage med över 300 platser.

Projektet uppförs i enlighet med Svanenföreskrifter.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet att vara stomentreprenör vid byggnationen av Orminge Torg. Det är ett omfattande projekt där vi visar vår konkurrenskraft som en komplett leverantör. Jag ser det också som glädjande att bostadsprojekt påbörjas i rådande marknadsläge eftersom vi vet att det behöver byggas fler bostäder i Sverige för att möta det behov som finns, säger Stefan Paulsson, VD på K-Prefab.

K-Prefabs ordervärde är 119 MSEK. Produktion av de prefabricerade betongelementen samt montage kommer att ske etappvis där montage av den första huvuddelen påbörjas under Q2 2024 och montage av den andra huvuddelen påbörjas under Q1 2025.

Läs mer om K-Prefabs stomsystem: Stomentreprenör inom betongelement – K-Prefab (kprefab.se)

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 600 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljarder kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Stefan Paulsson
VD