K-Prefab AB har tecknat avtal med NCC om leverans av stomlösningar till nya utbildnings- och förvaringslokaler på Luftvärnsregementet, LV6, i Halmstad. Slutkund åt NCC är Fortifikationsverket.

K-Prefab ska leverera stomlösningar inklusive montage till två byggnader varav den största omfattar 24 000 kvm. Lokalerna kommer innehålla bland annat hallar för lastbilar och materielunderhåll, specialsalar för teori- och simulatorutbildning, aula, kontor, omklädningsrum och teknikutrymmen. Byggnaden uppförs enligt standarden Miljöbyggnad Silver i tillämpliga delar.

– Vi ser fram emot att få samarbeta med NCC i detta projekt. Att vi fått förtroendet att leverera till denna typ av byggnation visar på vår mångsidighet och flexibilitet som stomentreprenör, säger Stefan Paulsson, VD på K-Prefab.

Produktion av de prefabricerade betongelementen samt montage kommer att pågå under större delen av 2024.

Läs mer om K-Prefabs stomsystem: Stomentreprenör inom betongelement – K-Prefab (kprefab.se)

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 600 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljarder kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Stefan Paulsson
VD