K-Prefab AB har tecknat avtal med Noccon AB rörande en komplett stomentreprenad för nyproduktion av bostäder, lokaler och parkeringsgarage i Årstaberg i Stockholms kommun. Slutkund åt Noccon är Wallenstam AB.

K-Prefab ska genomföra en komplett entreprenad ABT-U med K-Prefabs stomsystem i sin helhet inklusive matrisgjutna färdigmålade fasader. Sammanlagt består projektet Årstaberg i Stockholm av drygt 400 lägenheter, lokaler samt ett parkeringsgarage i två plan. Projektet kommer certifieras med Miljöbyggnad Silver version 4.0.

– Detta är K-Prefabs största enskilda order i historien och jag är både glad och stolt över att vi fått uppdraget att leverera en komplett stomlösning till ett projekt av denna storlek. Det är ännu ett bevis på vår starka produkt och vår konkurrenskraft som stomentreprenör, säger Stefan Paulsson, VD K-Prefab AB.

Produktion av de prefabricerade betongelementen samt montage kommer att ske etappvis där montage av den första huvuddelen förväntas påbörjas under Q1 2025. Ordervärdet är omkring 200 MSEK.

Läs mer om K-Prefabs stomsystem: Stomentreprenör inom betongelement – K-Prefab (kprefab.se)

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 500 anställda och omsättningen uppgår till ca 1 miljarder kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Stefan Paulsson
VD