Sandwichelement

Information

Våra sandwichelement är uppbyggda av två betongskivor med mellanliggande isolering, där den inre skivan alltid är bärande. Väggelementet levereras med en färdig, underhållsfri struktur. Eftersom ytstrukturen utformas i samband med att den yttre betongskivan gjuts, kan du välja mellan olika utseenden och karaktärer, samtidigt som du får en säker och hållbar yta. Tack vare den höga prefab­riceringsgraden garanteras ett rationellt byggande med snabb montering och lite efterarbete.