Sandwichelement

K-Prefab tillverkar skräddarsydda, prefabricerade betongelement som produceras inomhus på fabrik.

OM PRODUKTEN

OM PRODUKTEN

Våra sandwichelement är uppbyggda av två betongskivor med mellanliggande isolering, där den inre skivan alltid är bärande. Väggelementet levereras med en färdig, underhållsfri struktur. Eftersom ytstrukturen utformas i samband med att den yttre betongskivan gjuts, kan du välja mellan olika utseenden och karaktärer, samtidigt som du får en säker och hållbar yta. Tack vare den höga prefab­riceringsgraden garanteras ett rationellt byggande med snabb montering och lite efterarbete.