Betongstomme

Med en betongstomme får man en stabil stomkonstruktion med minimalt underhåll. En betongstomme är en tät och energieffektiv stomme med låga U-värden. Den uppfyller också höga miljökrav.

Kontakta oss

Betongstommens fördelar

Betongstomme är ett samlingsbegrepp för alla de byggnadsdelar, även kallat betongelement som används i en byggnads stomkonstruktion. K-Prefab har gedigen kunskap och har tillverkat, levererat och monterat betongstommar i över 30 år. Den färdiga konstruktionen med en betongstomme är brandsäker, energieffektiv, fuktsäker och ger en lång livslängd med minimalt underhållsbehov. Den uppfyller också höga miljökrav.

Stora byggklossar fogas ihop till färdiga betongstommar

På kort tid bygger vi upp stora byggnader. De prefabricerade betongelementen är som enorma byggklossar som snabbt fogas ihop till färdiga betongstommar.

En betongstomme från K-Prefab kan bestå av ytterväggar, innerväggar, bjälklag, balkonger, trappor och hisschakt.

Den färdiga konstruktionen med en betongstomme är brandsäker, energieffektiv, fuktsäker och ger en lång livslängd med minimalt underhållsbehov. Läs mer om fördelarna med betong.

Prefabricerade betongstommar

Vi är experter på prefabricerade betongstommar. Våra fabriker ligger i Sverige och vi har ett egenutvecklat bostadskoncept ”Hållbara hem”. Konceptet innebär att vi ansvarar för hela processen, från projektering och tillverkning till färdigt montage. Betongstommen i vårt system består av standardiserade komponenter som ger ett effektivt och fuktsäkert byggande där alla delar monteras på kort tid till en komplett stombyggnad. Med våra prefabricerade betongstommar får man en stabil stomkonstruktion med minimalt underhåll. Med våra betongstommar bygger vi flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader, industri-och lantbruksbyggnader.

Nu kan vi som första stomentreprenör erbjuda klimatpositiva betongstommar. Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för oss på K-Prefab. 

MER INFORMATION

Vi hjälper dig gärna med mer information. Kontakta oss här!

Kontakta oss

betongstommens delar