Prefabricerad betong

Betong är ett av världens äldsta och viktigaste byggmaterial. Materialet har lagt grunden till hållbar samhällsbyggnad och är en del av våra liv. Eftersom betongen har en lång livslängd på minst 100 år är den ett utmärkt byggmaterial när man som vi tänker långsiktigt. Att använda en betongstomme och betongelement är effektivt, fuktsäkert och hållbart. Läs mer om våra stomkoncept i betong här.

Varför ska du välja betong som byggmaterial?

Tryggt

Betonghus är säkert och kostnadseffektivt då det förblir tätt vilket medför låg energianvändning och låga driftskostnader. Det kräver minimalt med underhåll samtidigt som det tål både fukt och frost. Betong kan varken brinna eller mögla. Den långa livslängden bidrar dessutom till ett högt andrahandsvärde.

Estetiskt

Det finns oändligt med möjligheter när det kommer till betongens slutliga utseende och gestaltning, vilket ger stort utrymme för flexibilitet och kreativitet, både inne och ute. Färg, form, mönster och ytstruktur – allt kan varieras och utformas efter rådande behov och önskemål.

Långsiktigt

Under betongens långa livscykel har materialet en naturlig förmåga att återuppta koldioxid. Detta innebär att en stor mängd av den koldioxid som uppstått i samband med tillverkning av cement åter binds upp av materialet. Betongen har vanligtvis en livslängd på minst 100 år.

Behagligt

Materialets värmelagrande egenskaper gör att betong bidrar till ett jämnt och skönt inomhusklimat samt en sund ljudmiljö. Det skyddar mot både buller och störande ljud, från exempelvis grannar, installationer och trafik, under hela byggnadens livstid.

Energismart

Betong är ett tungt och värmetrögt material med vars hjälp energi kan sparas och effektbehovet sänkas. Det har nämligen en förmåga att lagra både värme och kyla som sedan avges vid behov, vilket innebär goda möjligheter till energieffektivisering med lägre energianvändning som följd.

Naturlig

Bestående av kalksten, lera, sten och vatten är betong ett fullständigt naturligt material med unika egenskaper som står sig i generationer. Betong kan antingen återanvändas eller återvinnas fullt ut. Detta är bra för miljön och bidrar till ett hållbart samhälle.

Vi hjälper dig gärna med mer information. Kontakta oss här!