I slutet av april presenterades färdplanen för en fossilfri verksamhet för Bygg- och anläggningsbranschen. Finja Prefab är en av flera aktörer som fått möjligheten att vara delaktiga i processen. Tillsammans med ytterligare åtta branscher fick regeringen ta emot initiativen som syftar till att hela sektorn ska vara klimatneutral 2045.

– För Finja Prefabs del är miljöarbetet centralt och vi har just nu flera utvecklingsprojekt igång för att minska våra avtryck ytterligare. Vi arbetar bland annat med att ta fram EPD:er för våra produkter och att göra tillverkningen i våra fabriker fossilfri. Ett led i det arbetet är att byta ut vanlig diesel mot HVO i våra truckar och lastmaskiner. Vi har sedan 2015 även Finjas egna vindkraftverk som generar dubbelt så mycket grön el som bolagen själva använder. Jag kan utan att tveka säga att Finja Prefabs och hela Finjas framtid är grön, säger Finja Prefabs VD Kaj Grönvall.

Totalt står hela 66 företag och organisationer från hela värdekedjan bakom färdplanen. På uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och med Skanska som samordnare är Finja Prefab ett av företagen som tar sitt ansvar i resan för en klimatneutral bransch.

Genom att samla byggsektorn kring en gemensam färdplan kan vi tydliggöra för hur vi, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.