Finja Prefab utökar sitt samarbete med Skanska Grundläggning och investerar nu i ny formutrustning samt en ny förberedningshall för snickeri och armeringsverkstad i fabriken i Bollebygd.

Satsningen görs för att kunna möta den ökade efterfrågan i regionen. Genom att utöka vår kapacitet samt vårt erbjudande från Bollebygdsfabriken slår vi också ett slag för miljön då utökningen innebär att vi kan tillverka fler närproducerade produkter som ingår i vårt bostadskoncept.

Med vår nya utrustning säkerställer vi också en bra kvalitet och en säker arbetsmiljö.

– Vi ser fram emot att kunna möta den ökade efterfrågan i regionen, vilket de nya investeringarna möjliggör. Vårt bostadskoncept Hållbara Hem innebär bland annat att vi levererar en komplett betongstomme till bostadshus. Med närproducerade produkter som ingår i vårt bostadskoncept blir vi mer konkurrenskraftiga i regionen, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Den utökade produktionsanläggningen kommer driftsättas under april månad.