I strävan att minska verksamhetens miljöpåverkan, jobbar stomentreprenadföretaget Finja Prefab aktivt med olika projekt för att nå sitt uppsatta klimatmål – att halvera CO2-avtrycket på 3 år.

Att optimera betongrecepten för byggstommar är ett av projekten. I steg ett började Finja Prefab med optimering av recepten med hjälp av tillsatsmedel. I steg två arbetar man nu för att byta ut cement mot alternativa bindemedel, i detta fall slagg.

– Vi har genomfört tester med bra resultat i en av våra fabriker. Planen är nu att fortsätta med de andra anläggningarna, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Optimeringen av recepten är ett projekt som fortskrider och bolaget tittar hela tiden på hur man kan utveckla sina ambitioner inom klimatåtgärder, vilket inkluderar att ersätta ännu större del av cementen än vad som gjorts tidigare. Detta innebär också andra förändringar i arbetssätt på fabrikerna. Allt för att optimera varje del i tillverkningen.

Läs mer om hur Finja Prefab arbetar långsiktigt med klimat- och hållbarhetsfrågor, samt om erbjudandet av klimatpositiva betongstommar: https://www.finjaprefab.se/om-oss/hallbarhet/klimatpositiva-betongstommar/ 

 

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. Finja Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongelement har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.  Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 550 anställda och omsättningen uppgår till ca 1 miljard kronor.