Den 30 april 2021 tillträdde Finja Prefab AB prefabfabriken i Strängnäs. Planen är att rekrytera ytterligare personal för att öka produktionen. Ett antal nya medarbetare är anställda och har börjat eller kommer att börja successivt under sommaren. Rekryteringen av fler personer kommer att fortsätta.

Sedan tillträdet har företaget dubblat produktionen i fabriken, vilket kunnat genomföras genom optimering av betongstationen samt att man utökat personalstyrkan.  

Fabrikschef för Finja Prefabs nya Strängnäsfabrik är Mattias Eriksson. Mattias har jobbat flera år i fabriken med personal, planering och produktionsfrågor. 

– Det är roligt och inspirerande att vara en del av en expansiv organisation. Finja Prefabs strategi att växa i Mälardalsregionen och erbjuda närproducerade betongstommar till fler kunder i området, bidrar också till att det absoluta närområdet, dvs Strängnäs med omnejd, utvecklas och att fler arbetstillfällen skapas, säger Mattias Eriksson, fabrikschef Finja Prefab i Strängnäs.

Genom förvärvet av prefabfabriken i Strängnäs kompletteras de andra fabrikerna i region Öst och tillsammans kan regionens produktionsanläggningar erbjuda närproducerade stommar och därmed vara mer kompletta för att möta kundernas efterfrågan i regionen. Läs mer om Finja Prefab och den nya fabriken https://www.finjaprefab.se/nyhet/finja-prefab-tilltrader-fabrik-i-strangnas/

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. Finja Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongelement har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.  Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 550 anställda och omsättningen uppgår till ca 1 miljard kronor.

 

Kaj Grönvall
VD